Profile information for cgST-17735 (N. meningitidis cgMLST v1.0)

cgST
17735
NEIS0001 (lpxC)
132
NEIS0004 (fbp)
103
NEIS0005
N
NEIS0006
4
NEIS0007
142
NEIS0008
829
NEIS0009
1
NEIS0010
1
NEIS0011
1
NEIS0012
1
NEIS0013
1
NEIS0014
165
NEIS0015 (glmU)
60
NEIS0016
39
NEIS0017
28
NEIS0018
23
NEIS0019
3
NEIS0020 (pilB/msrAB)
N
NEIS0021 (pilA/ftsY)
836
NEIS0034
73
NEIS0035 (pilU)
1
NEIS0036 (pilT1)
8
NEIS0037
9
NEIS0038
10
NEIS0039
3
NEIS0040
9
NEIS0041
N
NEIS0043
8
NEIS0044
44
NEIS0045 (rfbC)
5
NEIS0046 (rfbA)
N
NEIS0047 (rfbB)
126
NEIS0048 (galE)
N
NEIS0055 (ctrA)
5
NEIS0056 (ctrB)
1
NEIS0057 (ctrC)
8
NEIS0058 (ctrD)
2
NEIS0059
N
NEIS0062 (galE2)
N
NEIS0065 (rfbC2)
204
NEIS0066 (ctrE)
5
NEIS0067 (ctrF)
5
NEIS0068
15
NEIS0069
4
NEIS0071
11
NEIS0072
2
NEIS0073
4
NEIS0074 (pykA)
11
NEIS0092
15
NEIS0093
5
NEIS0094
2
NEIS0095
3
NEIS0096
2
NEIS0097
1
NEIS0098
8
NEIS0099
3
NEIS0100
3
NEIS0101
13
NEIS0102
1
NEIS0103
14
NEIS0104
10
NEIS0105
1
NEIS0106
10
NEIS0107
11
NEIS0108
10
NEIS0109
11
NEIS0110
11
NEIS0113
2
NEIS0114
10
NEIS0115
1
NEIS0116 (tuf)
3
NEIS0117 (secE)
1
NEIS0118 (nusG)
3
NEIS0119 (rplK)
19
NEIS0120 (rplA)
16
NEIS0121 (rplJ)
1
NEIS0122 (rplL)
3
NEIS0123
10
NEIS0124
10
NEIS0125 (rpsL)
3
NEIS0126 (rpsG)
2
NEIS0127
10
NEIS0128 (tuf)
3
NEIS0129 (rpsJ)
98
NEIS0132 (rplC)
10
NEIS0133 (rplD)
20
NEIS0134 (rplW)
7
NEIS0135 (rplB)
2
NEIS0136 (rpsS)
1
NEIS0137 (rplV)
1
NEIS0138 (rpsC)
2
NEIS0139 (rplP)
1
NEIS0140 (rpmC)
1
NEIS0141 (rpsQ)
1
NEIS0142 (rplN)
1
NEIS0143 (rplX)
1
NEIS0144 (rplE)
4
NEIS0145 (rpsN)
2
NEIS0146 (rpsH)
3
NEIS0147 (rplF)
11
NEIS0148 (rplR)
1
NEIS0149 (rpsE)
2
NEIS0150 (rpmD)
1
NEIS0151 (rplO)
2
NEIS0152
1
NEIS0153 (infA)
1
NEIS0154 (rpmJ)
1
NEIS0155 (rpsM)
1
NEIS0156 (rpsK)
2
NEIS0157 (rpsD)
3
NEIS0158
1
NEIS0159 (rplQ)
1
NEIS0160
8
NEIS0161 (minD)
1
NEIS0162
1
NEIS0163 (oxyR)
78
NEIS0164
9
NEIS0165 (zupT)
3
NEIS0166 (dadA)
3
NEIS0167
256
NEIS0168 (lpxA)
245
NEIS0170
29
NEIS0171 (lpxD)
1
NEIS0172
1
NEIS0173
518
NEIS0174
86
NEIS0175
318
NEIS0176
10
NEIS0177
46
NEIS0178
11
NEIS0179
11
NEIS0180
38
NEIS0181
9
NEIS0182
63
NEIS0183
10
NEIS0184
7
NEIS0185
16
NEIS0186
11
NEIS0187
11
NEIS0190
12
NEIS0191 (lpxB)
12
NEIS0194
2
NEIS0195
5
NEIS0196
9
NEIS0197 (fur)
38
NEIS0198
9
NEIS0199 (gapA)
10
NEIS0200
9
NEIS0201
N
NEIS0202
86
NEIS0203
53
NEIS0204 (gyrB)
83
NEIS0205
10
NEIS0206
11
NEIS0207
17
NEIS0211
10
NEIS0212
4
NEIS0213 (pglA)
51
NEIS0216
1
NEIS0217
1
NEIS0218
64
NEIS0222
1
NEIS0224
87
NEIS0225
2
NEIS0226
2
NEIS0227
2
NEIS0228
2
NEIS0229
2
NEIS0230
48
NEIS0231
10
NEIS0232
1
NEIS0233
1
NEIS0235
1
NEIS0236
2
NEIS0237
2
NEIS0238 (nuoB)
2
NEIS0239
22
NEIS0240
46
NEIS0241
10
NEIS0242
116
NEIS0243
3
NEIS0244
11
NEIS0245
10
NEIS0246
10
NEIS0247
10
NEIS0248
3
NEIS0249
3
NEIS0250
2
NEIS0251
3
NEIS0252
56
NEIS0253
11
NEIS0254
2
NEIS0255
57
NEIS0256 (xseB)
73
NEIS0257
9
NEIS0258
56
NEIS0259
11
NEIS0260
8
NEIS0261
10
NEIS0262
8
NEIS0263
3
NEIS0264
3
NEIS0265
10
NEIS0269
11
NEIS0270
N
NEIS0271
36
NEIS0272
21
NEIS0273 (dsbA1)
14
NEIS0274
17
NEIS0275
18
NEIS0276
435
NEIS0288
56
NEIS0289
6
NEIS0290
9
NEIS0291 (lot)
8
NEIS0292
93
NEIS0294
1
NEIS0302
N
NEIS0303
3
NEIS0304 (msbA)
3
NEIS0305
3
NEIS0306
68
NEIS0307
1
NEIS0308
1
NEIS0309
1
NEIS0310
11
NEIS0311
32
NEIS0312 (rpmF)
3
NEIS0313
81
NEIS0314
3
NEIS0315
9
NEIS0316
47
NEIS0317
55
NEIS0318
2
NEIS0319 (rpmH)
15
NEIS0320
46
NEIS0321 (dnaN)
83
NEIS0323 (ppk)
57
NEIS0324
2
NEIS0325 (mlp)
3
NEIS0326
68
NEIS0331
3
NEIS0332
5
NEIS0333
7
NEIS0334
1
NEIS0335
4
NEIS0336
5
NEIS0337
11
NEIS0338
3
NEIS0339
3
NEIS0340 (fetB2)
N
NEIS0341
1
NEIS0342
3
NEIS0343
63
NEIS0344
1
NEIS0345
1
NEIS0346
1
NEIS0347
1
NEIS0348
3
NEIS0350 (fba)
9
NEIS0351
42
NEIS0352
12
NEIS0353
94
NEIS0354
49
NEIS0355
3
NEIS0356
23
NEIS0357
19
NEIS0358
23
NEIS0360
38
NEIS0361
8
NEIS0362
3
NEIS0363 (carB)
10
NEIS0366 (ermB)
28
NEIS0367
16
NEIS0368
1
NEIS0370
1
NEIS0372
1
NEIS0373
37
NEIS0374
1
NEIS0375
1
NEIS0376
1
NEIS0377
1
NEIS0378
111
NEIS0379 (pglC)
N
NEIS0380 (pglI)
810
NEIS0381
11
NEIS0382
11
NEIS0383
12
NEIS0384 (lspA)
1
NEIS0385
9
NEIS0386
256
NEIS0389
68
NEIS0390
64
NEIS0392
5
NEIS0394
9
NEIS0395
62
NEIS0396 (pglD)
139
NEIS0397 (pglC)
149
NEIS0402 (pglF)
10
NEIS0403
44
NEIS0404
8
NEIS0405
10
NEIS0406
8
NEIS0407
6
NEIS0408 (pilQ)
4
NEIS0409 (pilP)
2
NEIS0410 (pilO)
3
NEIS0411 (pilN)
1
NEIS0412 (pilM)
32
NEIS0414 (ponA)
1
NEIS0415
1
NEIS0416
1
NEIS0417
10
NEIS0418
10
NEIS0419 (gcp)
2
NEIS0421 (lpxL2)
10
NEIS0422
11
NEIS0425
10
NEIS0426
2
NEIS0427
2
NEIS0428
2
NEIS0429
36
NEIS0430
27
NEIS0431
8
NEIS0432
11
NEIS0433
21
NEIS0434
10
NEIS0435
1
NEIS0436
20
NEIS0437
2
NEIS0439
1
NEIS0440
5
NEIS0441
1
NEIS0443
2
NEIS0456
20
NEIS0459
2
NEIS0462
10
NEIS0464
12
NEIS0465
11
NEIS0466
11
NEIS0467
2
NEIS0468
2
NEIS0469 (nagZ)
11
NEIS0470
11
NEIS0471
61
NEIS0472
2
NEIS0473
2
NEIS0474
3
NEIS0475
1
NEIS0476
3
NEIS0477
2
NEIS0478
3
NEIS0479
61
NEIS0480
2
NEIS0481
1
NEIS0482
19
NEIS0483 (lpxH)
76
NEIS0484
115
NEIS0486 (adhA)
2
NEIS0487 (pilV)
15
NEIS0488 (macA)
83
NEIS0489 (macB)
93
NEIS0490
4
NEIS0491
11
NEIS0493
2
NEIS0495
47
NEIS0496
1
NEIS0497
1
NEIS0498
1
NEIS0499
1
NEIS0500
1
NEIS0501
1
NEIS0502
1
NEIS0503
1
NEIS0504
1
NEIS0505
1
NEIS0506
1
NEIS0507
5
NEIS0508
9
NEIS0509
10
NEIS0510
1
NEIS0512
9
NEIS0513
8
NEIS0514
9
NEIS0515
1
NEIS0516
10
NEIS0517
9
NEIS0518
12
NEIS0519
2
NEIS0520
49
NEIS0521
2
NEIS0522
2
NEIS0523
4
NEIS0524
6
NEIS0528
8
NEIS0529
3
NEIS0530
2
NEIS0531 (rplS)
11
NEIS0532
2
NEIS0533
6
NEIS0534 (rpsP)
1
NEIS0535
2
NEIS0536
10
NEIS0537
2
NEIS0539 (pglL)
65
NEIS0540
11
NEIS0541
12
NEIS0542
10
NEIS0543
11
NEIS0545
1
NEIS0546 (hisE)
1
NEIS0547
11
NEIS0548
10
NEIS0549
3
NEIS0550
10
NEIS0551
9
NEIS0552 (rpsO)
2
NEIS0553
34
NEIS0554
1
NEIS0555
12
NEIS0556
55
NEIS0557
41
NEIS0560
62
NEIS0561
84
NEIS0562
38
NEIS0563
38
NEIS0565
10
NEIS0566
9
NEIS0567
56
NEIS0568 (pglE)
13
NEIS0569
6
NEIS0570
6
NEIS0571
6
NEIS0572
11
NEIS0573
12
NEIS0574
12
NEIS0575
46
NEIS0576
8
NEIS0577
11
NEIS0578
38
NEIS0579
3
NEIS0580 (argH)
3
NEIS0581 (galU)
1
NEIS0582
35
NEIS0583
8
NEIS0584
9
NEIS0585 (ntpA)
31
NEIS0586 (mafB1MGI-2)
15
NEIS0593
2
NEIS0595
6
NEIS0599
3
NEIS0601
4
NEIS0608
3
NEIS0609 (trkH)
3
NEIS0610 (apaH)
2
NEIS0611
8
NEIS0612
10
NEIS0613
36
NEIS0614
95
NEIS0615
11
NEIS0617 (ampD)
23
NEIS0618
40
NEIS0619
26
NEIS0620 (maeA)
22
NEIS0621 (lpxK)
1
NEIS0622
1
NEIS0623
2
NEIS0624 (kdsB)
26
NEIS0625
2
NEIS0626
1
NEIS0627
1
NEIS0628
12
NEIS0629
24
NEIS0630
22
NEIS0631
3
NEIS0633
10
NEIS0634
8
NEIS0635
8
NEIS0636
1
NEIS0637 (rnc)
7
NEIS0638
1
NEIS0639
9
NEIS0640
1
NEIS0641
10
NEIS0642
2
NEIS0643
8
NEIS0644
1
NEIS0645
1
NEIS0646
1
NEIS0647
9
NEIS0648
10
NEIS0649
2
NEIS0650
10
NEIS0651
126
NEIS0652
11
NEIS0653
11
NEIS0654
50
NEIS0655
3
NEIS0656
44
NEIS0657 (rlpB)
1
NEIS0658
1
NEIS0659
1
NEIS0660
9
NEIS0661
10
NEIS0663
39
NEIS0664
11
NEIS0665
2
NEIS0666
2
NEIS0667
2
NEIS0668
2
NEIS0669
44
NEIS0671
55
NEIS0672
25
NEIS0673 (infC)
63
NEIS0674 (rpmI)
3
NEIS0675 (rplT)
19
NEIS0676
3
NEIS0681
8
NEIS0682
1
NEIS0683
5
NEIS0684
4
NEIS0685
13
NEIS0686
11
NEIS0687
6
NEIS0688
59
NEIS0689
15
NEIS0690
54
NEIS0691
51
NEIS0692 (rbgA)
2
NEIS0693
2
NEIS0694
17
NEIS0695
20
NEIS0696
2
NEIS0697
68
NEIS0698
19
NEIS0699
2
NEIS0700
18
NEIS0701
2
NEIS0702 (hfq)
1
NEIS0703
20
NEIS0704
2
NEIS0705
1
NEIS0706
1
NEIS0707
1
NEIS0708
15
NEIS0709
4
NEIS0710
95
NEIS0711
4
NEIS0712
5
NEIS0713
16
NEIS0714
2
NEIS0715
1
NEIS0717
5
NEIS0718
35
NEIS0719
97
NEIS0720
22
NEIS0721 (pilT2)
34
NEIS0722
24
NEIS0723 (pilZ)
11
NEIS0724
38
NEIS0726
59
NEIS0727
29
NEIS0728
73
NEIS0729
18
NEIS0730
24
NEIS0731
25
NEIS0732
27
NEIS0733
20
NEIS0734
82
NEIS0735
2
NEIS0736
38
NEIS0737
54
NEIS0738
47
NEIS0739
13
NEIS0741
31
NEIS0742
72
NEIS0743 (pgm)
45
NEIS0744
5
NEIS0745
41
NEIS0746
2
NEIS0747
39
NEIS0748
9
NEIS0749
66
NEIS0750
79
NEIS0751
8
NEIS0752
1
NEIS0753
3
NEIS0754
106
NEIS0755
36
NEIS0756
8
NEIS0757
44
NEIS0758
8
NEIS0759
39
NEIS0760
9
NEIS0761
7
NEIS0762
67
NEIS0763 (norM)
162
NEIS0764
27
NEIS0765
172
NEIS0766
80
NEIS0767 (adk)
7
NEIS0768
4
NEIS0769 (hldA)
2
NEIS0771
2
NEIS0772 (nmgI)
13
NEIS0773 (hldD)
2
NEIS0774
124
NEIS0775 (clpS)
2
NEIS0776
42
NEIS0777
169
NEIS0778
17
NEIS0779
20
NEIS0780
61
NEIS0781
54
NEIS0782
1
NEIS0784
18
NEIS0785
2
NEIS0788
109
NEIS0789
8
NEIS0790
2
NEIS0791
48
NEIS0792
61
NEIS0793
2
NEIS0794
22
NEIS0795
100
NEIS0807
46
NEIS0808
56
NEIS0809
13
NEIS0810
43
NEIS0811
77
NEIS0812
94
NEIS0813
38
NEIS0814
35
NEIS0815
41
NEIS0816
1
NEIS0817 (rplY)
10
NEIS0818
45
NEIS0819
54
NEIS0820
19
NEIS0821
26
NEIS0822 (cysU)
3
NEIS0823
13
NEIS0824
1
NEIS0825 (sodB)
3
NEIS0826
105
NEIS0827 (pilH/fimT)
39
NEIS0828 (pilI)
95
NEIS0829 (pilJ)
70
NEIS0830 (pilK)
85
NEIS0831 (pilX)
87
NEIS0833
43
NEIS0834
67
NEIS0835
39
NEIS0897 (icd)
135
NEIS0899 (lst)
25
NEIS0900
17
NEIS0901
22
NEIS0902
67
NEIS0905 (pip)
31
NEIS0906
79
NEIS0907
58
NEIS0908
N
NEIS0909
2
NEIS0910
83
NEIS0911
50
NEIS0912
38
NEIS0913
2
NEIS0915
4
NEIS0916
2
NEIS0917
7
NEIS0918
11
NEIS0919
8
NEIS0920
19
NEIS0921
25
NEIS0922
30
NEIS0923
83
NEIS0924 (lpdA2)
29
NEIS0925 (sdhC)
1
NEIS0926 (sdhD)
1
NEIS0927 (sdhA)
9
NEIS0928 (sdhB)
3
NEIS0929
1
NEIS0930 (gltA)
11
NEIS0931 (sucA)
46
NEIS0932 (sucB)
9
NEIS0933
6
NEIS0934
11
NEIS0935 (sucC)
3
NEIS0936 (sucD)
10
NEIS0941
53
NEIS0942
37
NEIS0944
62
NEIS0947
7
NEIS0948
N
NEIS0950
2
NEIS0951
5
NEIS0952
1
NEIS0953
3
NEIS0954
3
NEIS0957
3
NEIS0958
85
NEIS0959
37
NEIS0960
6
NEIS0961
10
NEIS0962
9
NEIS0963
55
NEIS0965
2
NEIS0966
1
NEIS0967
2
NEIS0969
1
NEIS0970
2
NEIS0971
20
NEIS0973
2
NEIS0974
1
NEIS0975
5
NEIS0978
48
NEIS0980
2
NEIS0981
1
NEIS0982
132
NEIS0983
1
NEIS0984
83
NEIS0985
52
NEIS0986
30
NEIS0989
6
NEIS0992
8
NEIS0993
1
NEIS0995
1
NEIS0996
2
NEIS1002
3
NEIS1005
2
NEIS1007
5
NEIS1009
2
NEIS1010
6
NEIS1011
72
NEIS1012
1
NEIS1013
11
NEIS1015 (abcZ)
11
NEIS1016
4
NEIS1017
4
NEIS1018 (ggt)
2
NEIS1020
1
NEIS1021
47
NEIS1022 (fbp)
5
NEIS1024
44
NEIS1026
45
NEIS1027 (folB)
17
NEIS1028
2
NEIS1029
29
NEIS1030
35
NEIS1031
66
NEIS1032
45
NEIS1033 (proB)
3
NEIS1034
56
NEIS1035
3
NEIS1036
40
NEIS1037
95
NEIS1038
N
NEIS1039
42
NEIS1040
25
NEIS1041
23
NEIS1058
2
NEIS1059
2
NEIS1060
2
NEIS1062
33
NEIS1063
27
NEIS1065
1
NEIS1066
33
NEIS1067
88
NEIS1068
40
NEIS1069
34
NEIS1070 (hscA)
3
NEIS1071
1
NEIS1072
2
NEIS1073
15
NEIS1074
2
NEIS1076
27
NEIS1077
14
NEIS1078
21
NEIS1080
9
NEIS1081
2
NEIS1082
N
NEIS1083
2
NEIS1084
6
NEIS1085
54
NEIS1087
40
NEIS1088
12
NEIS1089
2
NEIS1090
12
NEIS1091 (cysI)
2
NEIS1092 (cysJ)
3
NEIS1093 (cysN)
2
NEIS1094 (cysD)
2
NEIS1095 (cysH)
2
NEIS1096 (cysG)
3
NEIS1097
7
NEIS1098
2
NEIS1099
12
NEIS1102
64
NEIS1103
98
NEIS1104
65
NEIS1106
2
NEIS1107
62
NEIS1108
65
NEIS1110
34
NEIS1111
27
NEIS1112
26
NEIS1113
48
NEIS1114
64
NEIS1115
2
NEIS1116
44
NEIS1124
N
NEIS1125
5
NEIS1126
3
NEIS1127
12
NEIS1128
17
NEIS1129
13
NEIS1130
1
NEIS1131
27
NEIS1132
3
NEIS1133
45
NEIS1134
10
NEIS1135
18
NEIS1136
2
NEIS1137
16
NEIS1138
309
NEIS1139
31
NEIS1140
816
NEIS1142
53
NEIS1143
8
NEIS1144
36
NEIS1145
41
NEIS1146
1
NEIS1147
39
NEIS1148
8
NEIS1149
N
NEIS1150
11
NEIS1151
47
NEIS1152
94
NEIS1154
76
NEIS1155
1
NEIS1156
172
NEIS1157
116
NEIS1158
2
NEIS1159
101
NEIS1162 (LysR)
2
NEIS1163
2
NEIS1164
29
NEIS1165
104
NEIS1166
44
NEIS1168
90
NEIS1170
36
NEIS1171
36
NEIS1172
5
NEIS1173
48
NEIS1174
40
NEIS1175
108
NEIS1176
1
NEIS1178
1
NEIS1179
1
NEIS1182
109
NEIS1183
88
NEIS1185 (aspA)
1
NEIS1186
109
NEIS1188
7
NEIS1189
1
NEIS1190
1
NEIS1191
1
NEIS1192
1
NEIS1195
6
NEIS1196
6
NEIS1197
73
NEIS1198
3
NEIS1199
2
NEIS1200
49
NEIS1201
2
NEIS1202
2
NEIS1203 (patA)
4
NEIS1204 (patB)
5
NEIS1205 (ape1)
44
NEIS1207
60
NEIS1208
48
NEIS1210
34
NEIS1212
44
NEIS1213
47
NEIS1216 (panD)
1
NEIS1218 (kdsA)
1
NEIS1219
N
NEIS1220 (eno)
7
NEIS1221
1
NEIS1222
2
NEIS1223
88
NEIS1226
10
NEIS1229
8
NEIS1231
21
NEIS1232
49
NEIS1233
41
NEIS1234
85
NEIS1235
1
NEIS1236
11
NEIS1237 (cmk)
2
NEIS1238 (rpsA)
16
NEIS1239
52
NEIS1240
2
NEIS1241 (adhC)
2
NEIS1242
33
NEIS1243
2
NEIS1244 (ndk)
2
NEIS1245
8
NEIS1246 (pilW)
8
NEIS1247
8
NEIS1248
69
NEIS1250
7
NEIS1251
6
NEIS1252
50
NEIS1253
4
NEIS1254
2
NEIS1255
16
NEIS1256
2
NEIS1257 (rplI)
1
NEIS1258 (rpsR)
1
NEIS1259
1
NEIS1260 (rpsF)
3
NEIS1261
24
NEIS1262
41
NEIS1263
48
NEIS1265
N
NEIS1267
39
NEIS1269
46
NEIS1270
89
NEIS1271
46
NEIS1273
11
NEIS1274
1
NEIS1275
1
NEIS1276
11
NEIS1277
119
NEIS1278 (pdhC)
10
NEIS1279 (aceF)
11
NEIS1280 (lpd)
10
NEIS1281
31
NEIS1283
22
NEIS1284
8
NEIS1285
24
NEIS1286
38
NEIS1287
2
NEIS1288
46
NEIS1289
1
NEIS1290 (gatC)
2
NEIS1291
35
NEIS1292
25
NEIS1293
38
NEIS1294
43
NEIS1295
42
NEIS1296
2
NEIS1297
260
NEIS1298
N
NEIS1299
47
NEIS1300
1
NEIS1301
1
NEIS1302
1
NEIS1303
1
NEIS1304
1
NEIS1305
9
NEIS1306
10
NEIS1307
43
NEIS1308
13
NEIS1309
19
NEIS1311
33
NEIS1312
25
NEIS1314
17
NEIS1315
39
NEIS1317
4
NEIS1318
55
NEIS1319 (hscB)
2
NEIS1320 (gyrA)
9
NEIS1325
1
NEIS1326 (pgi1)
18
NEIS1328
71
NEIS1329
25
NEIS1330
5
NEIS1331 (gdh)
206
NEIS1332
41
NEIS1333
23
NEIS1336 (mutY)
2
NEIS1338
25
NEIS1339 (sodC)
2
NEIS1342
258
NEIS1347
229
NEIS1348
147
NEIS1351 (lpxL)
22
NEIS1352
1
NEIS1353 (fis)
1
NEIS1354
70
NEIS1355
3
NEIS1357
2
NEIS1361
36
NEIS1362
56
NEIS1363
24
NEIS1364 (porA)
36
NEIS1365
36
NEIS1366
13
NEIS1367
28
NEIS1368
52
NEIS1370
26
NEIS1371
27
NEIS1372
66
NEIS1373
61
NEIS1374
10
NEIS1375
24
NEIS1376
2
NEIS1378
42
NEIS1379
31
NEIS1380
1
NEIS1382
14
NEIS1383
1
NEIS1385
48
NEIS1386
39
NEIS1389
N
NEIS1391
36
NEIS1392
7
NEIS1393
5
NEIS1394
1
NEIS1395
62
NEIS1396 (fumC)
11
NEIS1397
9
NEIS1398
29
NEIS1400
55
NEIS1401
1
NEIS1404
12
NEIS1405
6
NEIS1407
2
NEIS1408
72
NEIS1409
67
NEIS1410
48
NEIS1411
2
NEIS1412
13
NEIS1413
91
NEIS1414
2
NEIS1415 (recX)
2
NEIS1417
55
NEIS1419
36
NEIS1420
5
NEIS1422
2
NEIS1423
N
NEIS1425
2
NEIS1426
29
NEIS1428
1096
NEIS1429
98
NEIS1430
23
NEIS1431
28
NEIS1432
33
NEIS1433
95
NEIS1435
N
NEIS1436
1
NEIS1437
3
NEIS1438
1
NEIS1439
33
NEIS1440 (rpiA)
122
NEIS1441
2
NEIS1442
1
NEIS1443 (dnaQ)
1
NEIS1444
111
NEIS1445
47
NEIS1446
2
NEIS1447
66
NEIS1448
29
NEIS1449
8
NEIS1450
8
NEIS1451
1
NEIS1452
2
NEIS1453
57
NEIS1455
1
NEIS1456 (rfaF)
22
NEIS1457
47
NEIS1458
N
NEIS1459
131
NEIS1460
91
NEIS1461
66
NEIS1462
N
NEIS1464
40
NEIS1465
276
NEIS1466
62
NEIS1468 (lbpA)
533
NEIS1471
131
NEIS1472
65
NEIS1473
43
NEIS1474
1
NEIS1475
10
NEIS1477
74
NEIS1478
8
NEIS1479
11
NEIS1480
33
NEIS1481
1
NEIS1483
1
NEIS1485
1
NEIS1486
1
NEIS1487
1
NEIS1488
1
NEIS1489
57
NEIS1490
1
NEIS1491
1
NEIS1492 (acnB)
26
NEIS1493
12
NEIS1494
12
NEIS1495
2
NEIS1496
11
NEIS1497
88
NEIS1498
N
NEIS1499
5
NEIS1500
1
NEIS1501
9
NEIS1502
5
NEIS1503
5
NEIS1504
25
NEIS1507
242
NEIS1508
25
NEIS1509
29
NEIS1511
2
NEIS1512
65
NEIS1513
30
NEIS1514
2
NEIS1515
20
NEIS1516
25
NEIS1518
35
NEIS1524 (gpm)
14
NEIS1525 (parC)
19
NEIS1526
3
NEIS1527
3
NEIS1528
44
NEIS1530
95
NEIS1531
7
NEIS1532
6
NEIS1533
66
NEIS1534 (fumA)
21
NEIS1535
28
NEIS1538
5
NEIS1544
81
NEIS1545
87
NEIS1546
45
NEIS1547 (gpxA)
2
NEIS1548
128
NEIS1552
27
NEIS1553 (lptA)
96
NEIS1554 (serC)
155
NEIS1555
3
NEIS1556
1
NEIS1557
60
NEIS1558
61
NEIS1559
41
NEIS1560
2
NEIS1562
53
NEIS1563
2
NEIS1564
11
NEIS1566 (AsnC)
2
NEIS1567
1
NEIS1568
41
NEIS1569
38
NEIS1570
9
NEIS1571
1
NEIS1572
2
NEIS1573
198
NEIS1574
N
NEIS1576
21
NEIS1577
53
NEIS1578
15
NEIS1579
1
NEIS1580
12
NEIS1581
12
NEIS1582
52
NEIS1587
28
NEIS1588
51
NEIS1589
107
NEIS1590
25
NEIS1591
81
NEIS1592
38
NEIS1593
2
NEIS1594
62
NEIS1595
6
NEIS1596
51
NEIS1597
30
NEIS1598
88
NEIS1599
25
NEIS1600 (parE)
45
NEIS1601
8
NEIS1602
30
NEIS1603
8
NEIS1604
8
NEIS1605
2
NEIS1606
15
NEIS1607
29
NEIS1608
127
NEIS1609 (folP)
8
NEIS1610
30
NEIS1611
196
NEIS1613
21
NEIS1614
2
NEIS1615
1
NEIS1617
153
NEIS1618 (lgtF)
1
NEIS1619 (rfaK)
9
NEIS1621
1
NEIS1622
42
NEIS1623
17
NEIS1624
N
NEIS1625
9
NEIS1629
7
NEIS1630
2
NEIS1632 (mtrE)
36
NEIS1633 (mtrD)
N
NEIS1634 (mtrC)
44
NEIS1635 (mtrR)
35
NEIS1636
9
NEIS1637
12
NEIS1638
55
NEIS1639
11
NEIS1640
38
NEIS1643 (CcoO)
2
NEIS1645 (CcoN)
5
NEIS1646
45
NEIS1647
13
NEIS1648
1
NEIS1649
10
NEIS1650
9
NEIS1651
1
NEIS1652
2
NEIS1653
2
NEIS1654
28
NEIS1655
44
NEIS1657 (natC)
1
NEIS1658
2
NEIS1660
2
NEIS1661
2
NEIS1662
1
NEIS1663
1
NEIS1664
2
NEIS1665
2
NEIS1667
1
NEIS1669
1
NEIS1670
1
NEIS1671
1
NEIS1672
1
NEIS1673
3
NEIS1674
3
NEIS1675
3
NEIS1676 (bioF)
3
NEIS1677
5
NEIS1679
7
NEIS1680 (speB)
2
NEIS1682 (speA)
N
NEIS1683
7
NEIS1684
12
NEIS1686
5
NEIS1687
27
NEIS1688 (rpsT)
2
NEIS1689
23
NEIS1692
36
NEIS1693
9
NEIS1694 (amiC)
53
NEIS1697
32
NEIS1698
25
NEIS1699
47
NEIS1700
18
NEIS1701
1
NEIS1702
4
NEIS1703
22
NEIS1704
33
NEIS1705
12
NEIS1706
2
NEIS1708
2
NEIS1720
29
NEIS1721
3
NEIS1722
2
NEIS1724
1
NEIS1725
1
NEIS1726
17
NEIS1727 (ackA2)
2
NEIS1728
2
NEIS1729 (acnA)
9
NEIS1732 (prpC)
2
NEIS1733 (prpB)
2
NEIS1735
7
NEIS1737
5
NEIS1738
10
NEIS1739
23
NEIS1740
33
NEIS1741
3
NEIS1742
3
NEIS1743
10
NEIS1745
208
NEIS1746
1
NEIS1747
1
NEIS1748
1
NEIS1749
1
NEIS1750
350
NEIS1751
69
NEIS1753 (penA)
61
NEIS1754
5
NEIS1755
41
NEIS1756
17
NEIS1757
19
NEIS1759
35
NEIS1760 (dsbA3)
16
NEIS1762
12
NEIS1763
53
NEIS1764
14
NEIS1765
54
NEIS1766 (putA)
1532
NEIS1768
75
NEIS1769 (ArsR)
5
NEIS1770
22
NEIS1771
11
NEIS1772
100
NEIS1773
63
NEIS1776 (pgm2)
1
NEIS1777 (mapA)
158
NEIS1778 (galM)
1
NEIS1779
1
NEIS1780
55
NEIS1781
1
NEIS1782
1
NEIS1783
5
NEIS1784
2
NEIS1785
3
NEIS1786
93
NEIS1787
2
NEIS1788 (anmK)
43
NEIS1789 (mafAMGI-1)
71
NEIS1794
N
NEIS1795 (mafIo2MGI-2)
2
NEIS1796
1
NEIS1800 (mafB-CTo1MGI-1)
64
NEIS1804
3
NEIS1805
N
NEIS1807
1
NEIS1808 (ampG)
36
NEIS1809 (glnA)
28
NEIS1810 (aroE)
11
NEIS1811 (mtgA)
17
NEIS1812 (yhbG)
3
NEIS1813 (ostA)
1
NEIS1814 (lptC)
2
NEIS1815 (kdsC)
10
NEIS1816 (kpsF)
11
NEIS1818 (talA)
10
NEIS1819
32
NEIS1820
23
NEIS1822
51
NEIS1823
19
NEIS1824
18
NEIS1825
4
NEIS1826
1
NEIS1827
1
NEIS1828
9
NEIS1829 (tspA)
155
NEIS1830 (gloA)
2
NEIS1831
23
NEIS1832
2
NEIS1833
101
NEIS1834
86
NEIS1835
14
NEIS1837 (pgi2)
8
NEIS1838 (pilG)
8
NEIS1839 (pilD)
8
NEIS1841
25
NEIS1842
3
NEIS1844 (pilF)
29
NEIS1845
1
NEIS1846
63
NEIS1847 (rplU)
1
NEIS1848 (rpmA)
9
NEIS1849
324
NEIS1850 (rpmG)
2
NEIS1851 (rpmB)
4
NEIS1852 (farB)
174
NEIS1853 (farA)
43
NEIS1854
78
NEIS1855
35
NEIS1856
45
NEIS1857
41
NEIS1858
11
NEIS1859 (autA)
66
NEIS1870
3
NEIS1871
18
NEIS1872
24
NEIS1873
18
NEIS1874
13
NEIS1875
1
NEIS1876
1
NEIS1877 (opcB)
3
NEIS1879
17
NEIS1880
N
NEIS1882
2
NEIS1883
39
NEIS1885 (dsbA2)
3
NEIS1887
3
NEIS1889
3
NEIS1890
2
NEIS1891
9
NEIS1892
39
NEIS1896
3
NEIS1898
25
NEIS1899
49
NEIS1902 (lgtA)
36
NEIS1903
159
NEIS1904
10
NEIS1905
1
NEIS1906
113
NEIS1907
80
NEIS1908
1
NEIS1909
25
NEIS1910
1
NEIS1911
1
NEIS1912
76
NEIS1913
1
NEIS1914
1
NEIS1915
1
NEIS1916
1
NEIS1917
1
NEIS1918
19
NEIS1919
24
NEIS1920
32
NEIS1921 (rpsU)
1
NEIS1922
8
NEIS1924 (regG/sspB)
20
NEIS1925 (regF/sspA)
73
NEIS1926
21
NEIS1927
14
NEIS1928 (rpmE)
1
NEIS1929
N
NEIS1930
66
NEIS1931
2
NEIS1932
1
NEIS1933
3
NEIS1934
10
NEIS1935
24
NEIS1936
5
NEIS1937
92
NEIS1938
118
NEIS1939
32
NEIS1942 (aldA)
416
NEIS1943
39
NEIS1944
56
NEIS1945
2
NEIS1948
171
NEIS1949
45
NEIS1951
48
NEIS1952
47
NEIS1953
56
NEIS1954
24
NEIS1956
78
NEIS1957
234
NEIS1958
42
NEIS1959 (iga2)
99
NEIS1960
1
NEIS1961
3
NEIS1962
8
NEIS1963 (fetA)
28
NEIS1964
33
NEIS1965
61
NEIS1966
63
NEIS1967
56
NEIS1968
46
NEIS1971
11
NEIS1972
61
NEIS1973
38
NEIS1976
97
NEIS1977
43
NEIS1978
1
NEIS1979
1
NEIS1980
16
NEIS1981
27
NEIS1982
44
NEIS1983
44
NEIS1984
51
NEIS1994
2
NEIS1995 (comP)
1
NEIS1996
N
NEIS1997
N
NEIS1998
12
NEIS1999
19
NEIS2000
1
NEIS2001
21
NEIS2002
64
NEIS2003
38
NEIS2004
2
NEIS2005
38
NEIS2006 (gntP)
2
NEIS2007
2
NEIS2008
100
NEIS2009
1
NEIS2010
1
NEIS2014 (gmhB)
3
NEIS2015
34
NEIS2016
32
NEIS2017
32
NEIS2018
1
NEIS2019 (chpA)
2
NEIS2021
4
NEIS2022
9
NEIS2023
38
NEIS2024
26
NEIS2025
75
NEIS2026
13
NEIS2027
35
NEIS2028
51
NEIS2029
19
NEIS2030
1
NEIS2032
1
NEIS2033
1
NEIS2034
1
NEIS2035
1
NEIS2036
1
NEIS2037 (rpsI)
1
NEIS2038 (rplM)
1
NEIS2039
1
NEIS2040
1
NEIS2041
43
NEIS2042
134
NEIS2043
27
NEIS2044
6
NEIS2045
60
NEIS2046 (hemk)
2
NEIS2047
45
NEIS2048
32
NEIS2049
1
NEIS2050
18
NEIS2051
1
NEIS2052
17
NEIS2053
43
NEIS2054
55
NEIS2055 (hldC)
4
NEIS2056
10
NEIS2057
24
NEIS2058
1
NEIS2059
1
NEIS2060
1
NEIS2061
1
NEIS2062
N
NEIS2065
44
NEIS2066 (cybB)
N
NEIS2068
17
NEIS2069
8
NEIS2070 (gmhA)
9
NEIS2071
20
NEIS2073
73
NEIS2074
6
NEIS2075
9
NEIS2076
49
NEIS2077
23
NEIS2078
30
NEIS2079
19
NEIS2080 (rpsB)
51
NEIS2081
80
NEIS2082 (pyrH)
77
NEIS2083 (mafAMGI-3)
54
NEIS2088
2
NEIS2089
1
NEIS2098
N
NEIS2099
3
NEIS2100
1
NEIS2101
2
NEIS2103
20
NEIS2104
23
NEIS2106
12
NEIS2107
2
NEIS2108
1
NEIS2109 (nhba)
3
NEIS2110
2
NEIS2112
53
NEIS2113
90
NEIS2114
141
NEIS2116
6
NEIS2118
38
NEIS2119
21
NEIS2120
1
NEIS2121
25
NEIS2122
29
NEIS2123
13
NEIS2124
2
NEIS2128
9
NEIS2129
44
NEIS2130
1
NEIS2131
2
NEIS2132
105
NEIS2133 (etfB)
534
NEIS2134 (rfaC)
55
NEIS2135
2
NEIS2136
7
NEIS2137 (gapA2)
95
NEIS2138
74
NEIS2139
2
NEIS2140
28
NEIS2141
50
NEIS2142
37
NEIS2143
30
NEIS2144
34
NEIS2145
32
NEIS2146
39
NEIS2147
1
NEIS2148 (pgk)
9
NEIS2149
32
NEIS2150
18
NEIS2151
11
NEIS2152 (kdtA)
9
NEIS2153
49
NEIS2483
N
sender
Auto Definer
curator
Auto Definer, PubMLST (automated assignment script)
date entered
2020-01-14
datestamp
2020-01-14

Similar profiles (determined by classification schemes)

Experimental schemes are subject to change and are not a stable part of the nomenclature.

Classification schemeClustering methodMismatch thresholdStatusGroup Profiles Isolates
Nm_cgc_200Single-linkage200experimental147408PubMLST isolates 346
Nm_cgc_100Single-linkage100experimental584285PubMLST isolates 246
Nm_cgc_50Single-linkage50experimental50202PubMLST isolates 2