Profile information for cgST-17734 (N. meningitidis cgMLST v1.0)

cgST
17734
NEIS0001 (lpxC)
18
NEIS0004 (fbp)
103
NEIS0005
6
NEIS0006
N
NEIS0007
N
NEIS0008
20
NEIS0009
3
NEIS0010
11
NEIS0011
4
NEIS0012
11
NEIS0013
14
NEIS0014
10
NEIS0015 (glmU)
N
NEIS0016
166
NEIS0017
18
NEIS0018
2
NEIS0019
60
NEIS0020 (pilB/msrAB)
3
NEIS0021 (pilA/ftsY)
13
NEIS0034
N
NEIS0035 (pilU)
1
NEIS0036 (pilT1)
14
NEIS0037
20
NEIS0038
2
NEIS0039
60
NEIS0040
4
NEIS0041
N
NEIS0043
56
NEIS0044
N
NEIS0045 (rfbC)
112
NEIS0046 (rfbA)
201
NEIS0047 (rfbB)
130
NEIS0048 (galE)
127
NEIS0055 (ctrA)
5
NEIS0056 (ctrB)
2
NEIS0057 (ctrC)
3
NEIS0058 (ctrD)
6
NEIS0059
N
NEIS0062 (galE2)
N
NEIS0065 (rfbC2)
166
NEIS0066 (ctrE)
43
NEIS0067 (ctrF)
4
NEIS0068
8
NEIS0069
10
NEIS0071
15
NEIS0072
2
NEIS0073
4
NEIS0074 (pykA)
14
NEIS0092
15
NEIS0093
5
NEIS0094
2
NEIS0095
3
NEIS0096
2
NEIS0097
1
NEIS0098
8
NEIS0099
3
NEIS0100
3
NEIS0101
13
NEIS0102
1
NEIS0103
14
NEIS0104
18
NEIS0105
2
NEIS0106
21
NEIS0107
16
NEIS0108
19
NEIS0109
11
NEIS0110
18
NEIS0113
10
NEIS0114
13
NEIS0115
1
NEIS0116 (tuf)
31
NEIS0117 (secE)
1
NEIS0118 (nusG)
3
NEIS0119 (rplK)
2
NEIS0120 (rplA)
14
NEIS0121 (rplJ)
2
NEIS0122 (rplL)
5
NEIS0123
N
NEIS0124
13
NEIS0125 (rpsL)
4
NEIS0126 (rpsG)
2
NEIS0127
14
NEIS0128 (tuf)
31
NEIS0129 (rpsJ)
2
NEIS0132 (rplC)
39
NEIS0133 (rplD)
70
NEIS0134 (rplW)
9
NEIS0135 (rplB)
46
NEIS0136 (rpsS)
1
NEIS0137 (rplV)
1
NEIS0138 (rpsC)
4
NEIS0139 (rplP)
1
NEIS0140 (rpmC)
1
NEIS0141 (rpsQ)
1
NEIS0142 (rplN)
1
NEIS0143 (rplX)
1
NEIS0144 (rplE)
4
NEIS0145 (rpsN)
2
NEIS0146 (rpsH)
2
NEIS0147 (rplF)
6
NEIS0148 (rplR)
3
NEIS0149 (rpsE)
1
NEIS0150 (rpmD)
2
NEIS0151 (rplO)
2
NEIS0152
1
NEIS0153 (infA)
1
NEIS0154 (rpmJ)
1
NEIS0155 (rpsM)
1
NEIS0156 (rpsK)
2
NEIS0157 (rpsD)
3
NEIS0158
4
NEIS0159 (rplQ)
1
NEIS0160
4
NEIS0161 (minD)
69
NEIS0162
2
NEIS0163 (oxyR)
76
NEIS0164
14
NEIS0165 (zupT)
5
NEIS0166 (dadA)
13
NEIS0167
15
NEIS0168 (lpxA)
12
NEIS0170
10
NEIS0171 (lpxD)
11
NEIS0172
1
NEIS0173
16
NEIS0174
13
NEIS0175
13
NEIS0176
13
NEIS0177
12
NEIS0178
11
NEIS0179
5
NEIS0180
8
NEIS0181
12
NEIS0182
15
NEIS0183
13
NEIS0184
40
NEIS0185
N
NEIS0186
11
NEIS0187
17
NEIS0190
15
NEIS0191 (lpxB)
18
NEIS0194
6
NEIS0195
15
NEIS0196
3
NEIS0197 (fur)
64
NEIS0198
14
NEIS0199 (gapA)
7
NEIS0200
6
NEIS0201
7
NEIS0202
5
NEIS0203
5
NEIS0204 (gyrB)
18
NEIS0205
6
NEIS0206
16
NEIS0207
4
NEIS0211
15
NEIS0212
32
NEIS0213 (pglA)
16
NEIS0216
10
NEIS0217
1
NEIS0218
14
NEIS0222
1
NEIS0224
19
NEIS0225
4
NEIS0226
2
NEIS0227
2
NEIS0228
27
NEIS0229
15
NEIS0230
19
NEIS0231
1
NEIS0232
1
NEIS0233
1
NEIS0235
1
NEIS0236
14
NEIS0237
11
NEIS0238 (nuoB)
91
NEIS0239
12
NEIS0240
13
NEIS0241
13
NEIS0242
1
NEIS0243
11
NEIS0244
20
NEIS0245
13
NEIS0246
10
NEIS0247
10
NEIS0248
3
NEIS0249
4
NEIS0250
2
NEIS0251
3
NEIS0252
18
NEIS0253
20
NEIS0254
8
NEIS0255
14
NEIS0256 (xseB)
1
NEIS0257
17
NEIS0258
17
NEIS0259
13
NEIS0260
10
NEIS0261
5
NEIS0262
8
NEIS0263
13
NEIS0264
13
NEIS0265
15
NEIS0269
21
NEIS0270
18
NEIS0271
16
NEIS0272
17
NEIS0273 (dsbA1)
9
NEIS0274
9
NEIS0275
14
NEIS0276
741
NEIS0288
1
NEIS0289
9
NEIS0290
14
NEIS0291 (lot)
10
NEIS0292
97
NEIS0294
1
NEIS0302
3
NEIS0303
13
NEIS0304 (msbA)
13
NEIS0305
15
NEIS0306
9
NEIS0307
15
NEIS0308
10
NEIS0309
2
NEIS0310
13
NEIS0311
14
NEIS0312 (rpmF)
1
NEIS0313
70
NEIS0314
9
NEIS0315
2
NEIS0316
2
NEIS0317
54
NEIS0318
2
NEIS0319 (rpmH)
43
NEIS0320
13
NEIS0321 (dnaN)
N
NEIS0323 (ppk)
15
NEIS0324
7
NEIS0325 (mlp)
3
NEIS0326
19
NEIS0331
11
NEIS0332
2
NEIS0333
9
NEIS0334
11
NEIS0335
11
NEIS0336
13
NEIS0337
13
NEIS0338
70
NEIS0339
3
NEIS0340 (fetB2)
10
NEIS0341
8
NEIS0342
18
NEIS0343
16
NEIS0344
11
NEIS0345
15
NEIS0346
12
NEIS0347
14
NEIS0348
13
NEIS0350 (fba)
10
NEIS0351
14
NEIS0352
17
NEIS0353
81
NEIS0354
14
NEIS0355
3
NEIS0356
17
NEIS0357
17
NEIS0358
13
NEIS0360
20
NEIS0361
13
NEIS0362
3
NEIS0363 (carB)
18
NEIS0366 (ermB)
2
NEIS0367
N
NEIS0368
9
NEIS0370
20
NEIS0372
30
NEIS0373
14
NEIS0374
5
NEIS0375
15
NEIS0376
N
NEIS0377
5
NEIS0378
20
NEIS0379 (pglC)
23
NEIS0380 (pglI)
24
NEIS0381
18
NEIS0382
15
NEIS0383
21
NEIS0384 (lspA)
2
NEIS0385
13
NEIS0386
9
NEIS0389
17
NEIS0390
64
NEIS0392
10
NEIS0394
12
NEIS0395
15
NEIS0396 (pglD)
17
NEIS0397 (pglC)
20
NEIS0402 (pglF)
84
NEIS0403
15
NEIS0404
15
NEIS0405
18
NEIS0406
14
NEIS0407
1
NEIS0408 (pilQ)
16
NEIS0409 (pilP)
2
NEIS0410 (pilO)
2
NEIS0411 (pilN)
2
NEIS0412 (pilM)
2
NEIS0414 (ponA)
16
NEIS0415
1
NEIS0416
1
NEIS0417
3
NEIS0418
3
NEIS0419 (gcp)
4
NEIS0421 (lpxL2)
1
NEIS0422
3
NEIS0425
18
NEIS0426
1
NEIS0427
3
NEIS0428
3
NEIS0429
1
NEIS0430
22
NEIS0431
4
NEIS0432
4
NEIS0433
17
NEIS0434
1
NEIS0435
1
NEIS0436
1
NEIS0437
1
NEIS0439
26
NEIS0440
1
NEIS0441
1
NEIS0443
N
NEIS0456
11
NEIS0459
8
NEIS0462
8
NEIS0464
10
NEIS0465
9
NEIS0466
9
NEIS0467
1
NEIS0468
1
NEIS0469 (nagZ)
1
NEIS0470
9
NEIS0471
9
NEIS0472
8
NEIS0473
13
NEIS0474
8
NEIS0475
19
NEIS0476
3
NEIS0477
2
NEIS0478
16
NEIS0479
18
NEIS0480
17
NEIS0481
1
NEIS0482
13
NEIS0483 (lpxH)
15
NEIS0484
21
NEIS0486 (adhA)
23
NEIS0487 (pilV)
5
NEIS0488 (macA)
3
NEIS0489 (macB)
20
NEIS0490
4
NEIS0491
11
NEIS0493
175
NEIS0495
15
NEIS0496
9
NEIS0497
10
NEIS0498
2
NEIS0499
73
NEIS0500
13
NEIS0501
8
NEIS0502
7
NEIS0503
2
NEIS0504
11
NEIS0505
11
NEIS0506
8
NEIS0507
7
NEIS0508
10
NEIS0509
16
NEIS0510
10
NEIS0512
10
NEIS0513
2
NEIS0514
11
NEIS0515
1
NEIS0516
16
NEIS0517
12
NEIS0518
13
NEIS0519
3
NEIS0520
2
NEIS0521
33
NEIS0522
5
NEIS0523
14
NEIS0524
3
NEIS0528
12
NEIS0529
12
NEIS0530
11
NEIS0531 (rplS)
1
NEIS0532
11
NEIS0533
2
NEIS0534 (rpsP)
2
NEIS0535
16
NEIS0536
14
NEIS0537
2
NEIS0539 (pglL)
17
NEIS0540
10
NEIS0541
N
NEIS0542
14
NEIS0543
17
NEIS0545
11
NEIS0546 (hisE)
1
NEIS0547
19
NEIS0548
17
NEIS0549
1
NEIS0550
18
NEIS0551
12
NEIS0552 (rpsO)
1
NEIS0553
15
NEIS0554
5
NEIS0555
N
NEIS0556
13
NEIS0557
15
NEIS0560
12
NEIS0561
14
NEIS0562
1
NEIS0563
40
NEIS0565
17
NEIS0566
6
NEIS0567
18
NEIS0568 (pglE)
N
NEIS0569
3
NEIS0570
18
NEIS0571
12
NEIS0572
14
NEIS0573
16
NEIS0574
16
NEIS0575
840
NEIS0576
187
NEIS0577
18
NEIS0578
16
NEIS0579
12
NEIS0580 (argH)
111
NEIS0581 (galU)
110
NEIS0582
17
NEIS0583
11
NEIS0584
17
NEIS0585 (ntpA)
1
NEIS0586 (mafB1MGI-2)
59
NEIS0593
10
NEIS0595
7
NEIS0599
62
NEIS0601
76
NEIS0608
5
NEIS0609 (trkH)
69
NEIS0610 (apaH)
16
NEIS0611
8
NEIS0612
14
NEIS0613
N
NEIS0614
13
NEIS0615
20
NEIS0617 (ampD)
13
NEIS0618
12
NEIS0619
11
NEIS0620 (maeA)
15
NEIS0621 (lpxK)
13
NEIS0622
3
NEIS0623
3
NEIS0624 (kdsB)
13
NEIS0625
3
NEIS0626
1
NEIS0627
1
NEIS0628
3
NEIS0629
13
NEIS0630
9
NEIS0631
4
NEIS0633
13
NEIS0634
10
NEIS0635
9
NEIS0636
6
NEIS0637 (rnc)
8
NEIS0638
10
NEIS0639
11
NEIS0640
1
NEIS0641
14
NEIS0642
12
NEIS0643
10
NEIS0644
12
NEIS0645
13
NEIS0646
5
NEIS0647
5
NEIS0648
12
NEIS0649
10
NEIS0650
13
NEIS0651
42
NEIS0652
16
NEIS0653
16
NEIS0654
18
NEIS0655
8
NEIS0656
12
NEIS0657 (rlpB)
2
NEIS0658
16
NEIS0659
9
NEIS0660
10
NEIS0661
16
NEIS0663
1
NEIS0664
18
NEIS0665
10
NEIS0666
44
NEIS0667
10
NEIS0668
1
NEIS0669
16
NEIS0671
18
NEIS0672
1
NEIS0673 (infC)
2
NEIS0674 (rpmI)
1
NEIS0675 (rplT)
1
NEIS0676
66
NEIS0681
24
NEIS0682
1
NEIS0683
5
NEIS0684
4
NEIS0685
22
NEIS0686
19
NEIS0687
47
NEIS0688
19
NEIS0689
23
NEIS0690
108
NEIS0691
111
NEIS0692 (rbgA)
N
NEIS0693
1
NEIS0694
21
NEIS0695
22
NEIS0696
2
NEIS0697
78
NEIS0698
18
NEIS0699
1
NEIS0700
1
NEIS0701
1
NEIS0702 (hfq)
1
NEIS0703
19
NEIS0704
7
NEIS0705
17
NEIS0706
5
NEIS0707
8
NEIS0708
17
NEIS0709
4
NEIS0710
79
NEIS0711
10
NEIS0712
11
NEIS0713
17
NEIS0714
3
NEIS0715
14
NEIS0717
11
NEIS0718
15
NEIS0719
83
NEIS0720
19
NEIS0721 (pilT2)
11
NEIS0722
19
NEIS0723 (pilZ)
7
NEIS0724
19
NEIS0726
57
NEIS0727
16
NEIS0728
2
NEIS0729
5
NEIS0730
6
NEIS0731
16
NEIS0732
13
NEIS0733
18
NEIS0734
20
NEIS0735
10
NEIS0736
6
NEIS0737
43
NEIS0738
16
NEIS0739
13
NEIS0741
11
NEIS0742
65
NEIS0743 (pgm)
N
NEIS0744
11
NEIS0745
17
NEIS0746
4
NEIS0747
13
NEIS0748
9
NEIS0749
58
NEIS0750
75
NEIS0751
16
NEIS0752
1
NEIS0753
9
NEIS0754
19
NEIS0755
1
NEIS0756
1
NEIS0757
18
NEIS0758
2
NEIS0759
9
NEIS0760
18
NEIS0761
16
NEIS0762
75
NEIS0763 (norM)
17
NEIS0764
1
NEIS0765
21
NEIS0766
85
NEIS0767 (adk)
11
NEIS0768
17
NEIS0769 (hldA)
10
NEIS0771
9
NEIS0772 (nmgI)
12
NEIS0773 (hldD)
11
NEIS0774
152
NEIS0775 (clpS)
62
NEIS0776
1
NEIS0777
43
NEIS0778
15
NEIS0779
17
NEIS0780
19
NEIS0781
20
NEIS0782
4
NEIS0784
19
NEIS0785
37
NEIS0788
16
NEIS0789
N
NEIS0790
2
NEIS0791
15
NEIS0792
17
NEIS0793
15
NEIS0794
20
NEIS0795
118
NEIS0807
2
NEIS0808
16
NEIS0809
21
NEIS0810
17
NEIS0811
73
NEIS0812
19
NEIS0813
26
NEIS0814
5
NEIS0815
18
NEIS0816
1
NEIS0817 (rplY)
15
NEIS0818
18
NEIS0819
42
NEIS0820
14
NEIS0821
24
NEIS0822 (cysU)
34
NEIS0823
N
NEIS0824
25
NEIS0825 (sodB)
113
NEIS0826
176
NEIS0827 (pilH/fimT)
N
NEIS0828 (pilI)
43
NEIS0829 (pilJ)
N
NEIS0830 (pilK)
29
NEIS0831 (pilX)
31
NEIS0833
19
NEIS0834
N
NEIS0835
16
NEIS0897 (icd)
36
NEIS0899 (lst)
16
NEIS0900
16
NEIS0901
20
NEIS0902
25
NEIS0905 (pip)
13
NEIS0906
23
NEIS0907
22
NEIS0908
28
NEIS0909
1
NEIS0910
17
NEIS0911
19
NEIS0912
18
NEIS0913
22
NEIS0915
70
NEIS0916
50
NEIS0917
6
NEIS0918
17
NEIS0919
1
NEIS0920
1
NEIS0921
6
NEIS0922
5
NEIS0923
90
NEIS0924 (lpdA2)
35
NEIS0925 (sdhC)
2
NEIS0926 (sdhD)
1
NEIS0927 (sdhA)
3
NEIS0928 (sdhB)
3
NEIS0929
1
NEIS0930 (gltA)
3
NEIS0931 (sucA)
N
NEIS0932 (sucB)
20
NEIS0933
20
NEIS0934
2
NEIS0935 (sucC)
15
NEIS0936 (sucD)
14
NEIS0941
18
NEIS0942
16
NEIS0944
24
NEIS0947
17
NEIS0948
16
NEIS0950
N
NEIS0951
13
NEIS0952
1
NEIS0953
31
NEIS0954
1
NEIS0957
4
NEIS0958
15
NEIS0959
13
NEIS0960
23
NEIS0961
17
NEIS0962
7
NEIS0963
19
NEIS0965
8
NEIS0966
5
NEIS0967
9
NEIS0969
1
NEIS0970
1
NEIS0971
9
NEIS0973
1
NEIS0974
1
NEIS0975
1
NEIS0978
15
NEIS0980
24
NEIS0981
N
NEIS0982
122
NEIS0983
2
NEIS0984
4
NEIS0985
11
NEIS0986
4
NEIS0989
7
NEIS0992
7
NEIS0993
18
NEIS0995
2
NEIS0996
4
NEIS1002
N
NEIS1005
8
NEIS1007
5
NEIS1009
9
NEIS1010
11
NEIS1011
73
NEIS1012
10
NEIS1013
5
NEIS1015 (abcZ)
13
NEIS1016
4
NEIS1017
17
NEIS1018 (ggt)
18
NEIS1020
1
NEIS1021
47
NEIS1022 (fbp)
5
NEIS1024
5
NEIS1026
5
NEIS1027 (folB)
5
NEIS1028
3
NEIS1029
1
NEIS1030
4
NEIS1031
10
NEIS1032
16
NEIS1033 (proB)
1
NEIS1034
21
NEIS1035
13
NEIS1036
16
NEIS1037
84
NEIS1038
21
NEIS1039
15
NEIS1040
11
NEIS1041
17
NEIS1058
151
NEIS1059
1
NEIS1060
9
NEIS1062
15
NEIS1063
80
NEIS1065
2
NEIS1066
11
NEIS1067
21
NEIS1068
20
NEIS1069
50
NEIS1070 (hscA)
4
NEIS1071
N
NEIS1072
13
NEIS1073
1
NEIS1074
1
NEIS1076
1
NEIS1077
1
NEIS1078
4
NEIS1080
10
NEIS1081
3
NEIS1082
2
NEIS1083
3
NEIS1084
4
NEIS1085
21
NEIS1087
27
NEIS1088
9
NEIS1089
2
NEIS1090
24
NEIS1091 (cysI)
24
NEIS1092 (cysJ)
64
NEIS1093 (cysN)
10
NEIS1094 (cysD)
67
NEIS1095 (cysH)
35
NEIS1096 (cysG)
7
NEIS1097
15
NEIS1098
17
NEIS1099
20
NEIS1102
22
NEIS1103
81
NEIS1104
21
NEIS1106
8
NEIS1107
61
NEIS1108
1
NEIS1110
10
NEIS1111
15
NEIS1112
11
NEIS1113
21
NEIS1114
42
NEIS1115
12
NEIS1116
17
NEIS1124
5
NEIS1125
14
NEIS1126
16
NEIS1127
11
NEIS1128
6
NEIS1129
5
NEIS1130
1
NEIS1131
19
NEIS1132
31
NEIS1133
19
NEIS1134
30
NEIS1135
17
NEIS1136
2
NEIS1137
15
NEIS1138
24
NEIS1139
13
NEIS1140
76
NEIS1142
18
NEIS1143
10
NEIS1144
15
NEIS1145
5
NEIS1146
1
NEIS1147
2
NEIS1148
1
NEIS1149
4
NEIS1150
19
NEIS1151
20
NEIS1152
19
NEIS1154
18
NEIS1155
2
NEIS1156
227
NEIS1157
155
NEIS1158
3
NEIS1159
17
NEIS1162 (LysR)
1
NEIS1163
4
NEIS1164
4
NEIS1165
84
NEIS1166
15
NEIS1168
2
NEIS1170
3
NEIS1171
5
NEIS1172
4
NEIS1173
5
NEIS1174
38
NEIS1175
97
NEIS1176
20
NEIS1178
1
NEIS1179
19
NEIS1182
7
NEIS1183
6
NEIS1185 (aspA)
4
NEIS1186
6
NEIS1188
14
NEIS1189
16
NEIS1190
10
NEIS1191
18
NEIS1192
71
NEIS1195
6
NEIS1196
8
NEIS1197
70
NEIS1198
15
NEIS1199
36
NEIS1200
23
NEIS1201
77
NEIS1202
3
NEIS1203 (patA)
18
NEIS1204 (patB)
19
NEIS1205 (ape1)
17
NEIS1207
20
NEIS1208
14
NEIS1210
20
NEIS1212
17
NEIS1213
22
NEIS1216 (panD)
1
NEIS1218 (kdsA)
1
NEIS1219
17
NEIS1220 (eno)
9
NEIS1221
1
NEIS1222
3
NEIS1223
79
NEIS1226
17
NEIS1229
4
NEIS1231
1
NEIS1232
18
NEIS1233
16
NEIS1234
21
NEIS1235
9
NEIS1236
N
NEIS1237 (cmk)
9
NEIS1238 (rpsA)
6
NEIS1239
1
NEIS1240
9
NEIS1241 (adhC)
12
NEIS1242
14
NEIS1243
24
NEIS1244 (ndk)
4
NEIS1245
19
NEIS1246 (pilW)
8
NEIS1247
15
NEIS1248
1
NEIS1250
13
NEIS1251
82
NEIS1252
22
NEIS1253
4
NEIS1254
2
NEIS1255
16
NEIS1256
3
NEIS1257 (rplI)
34
NEIS1258 (rpsR)
1
NEIS1259
8
NEIS1260 (rpsF)
24
NEIS1261
18
NEIS1262
6
NEIS1263
28
NEIS1265
140
NEIS1267
12
NEIS1269
11
NEIS1270
11
NEIS1271
9
NEIS1273
2
NEIS1274
1
NEIS1275
1
NEIS1276
6
NEIS1277
9
NEIS1278 (pdhC)
16
NEIS1279 (aceF)
22
NEIS1280 (lpd)
13
NEIS1281
14
NEIS1283
7
NEIS1284
1
NEIS1285
6
NEIS1286
90
NEIS1287
4
NEIS1288
15
NEIS1289
7
NEIS1290 (gatC)
9
NEIS1291
10
NEIS1292
9
NEIS1293
5
NEIS1294
96
NEIS1295
12
NEIS1296
9
NEIS1297
18
NEIS1298
N
NEIS1299
15
NEIS1300
6
NEIS1301
14
NEIS1302
11
NEIS1303
4
NEIS1304
10
NEIS1305
8
NEIS1306
19
NEIS1307
34
NEIS1308
7
NEIS1309
6
NEIS1311
5
NEIS1312
1
NEIS1314
11
NEIS1315
12
NEIS1317
61
NEIS1318
51
NEIS1319 (hscB)
1
NEIS1320 (gyrA)
32
NEIS1325
9
NEIS1326 (pgi1)
10
NEIS1328
2
NEIS1329
2
NEIS1330
2
NEIS1331 (gdh)
18
NEIS1332
1
NEIS1333
N
NEIS1336 (mutY)
N
NEIS1338
1
NEIS1339 (sodC)
1
NEIS1342
40
NEIS1347
45
NEIS1348
22
NEIS1351 (lpxL)
14
NEIS1352
26
NEIS1353 (fis)
1
NEIS1354
102
NEIS1355
4
NEIS1357
57
NEIS1361
54
NEIS1362
41
NEIS1363
14
NEIS1364 (porA)
25
NEIS1365
43
NEIS1366
18
NEIS1367
12
NEIS1368
8
NEIS1370
18
NEIS1371
12
NEIS1372
72
NEIS1373
64
NEIS1374
15
NEIS1375
30
NEIS1376
86
NEIS1378
29
NEIS1379
42
NEIS1380
1
NEIS1382
15
NEIS1383
5
NEIS1385
36
NEIS1386
26
NEIS1389
16
NEIS1391
22
NEIS1392
8
NEIS1393
6
NEIS1394
17
NEIS1395
22
NEIS1396 (fumC)
13
NEIS1397
9
NEIS1398
1
NEIS1400
N
NEIS1401
N
NEIS1404
57
NEIS1405
4
NEIS1407
3
NEIS1408
72
NEIS1409
73
NEIS1410
21
NEIS1411
2
NEIS1412
7
NEIS1413
69
NEIS1414
6
NEIS1415 (recX)
7
NEIS1417
68
NEIS1419
12
NEIS1420
13
NEIS1422
10
NEIS1423
16
NEIS1425
1
NEIS1426
22
NEIS1428
10
NEIS1429
77
NEIS1430
9
NEIS1431
10
NEIS1432
6
NEIS1433
71
NEIS1435
12
NEIS1436
12
NEIS1437
19
NEIS1438
1
NEIS1439
12
NEIS1440 (rpiA)
8
NEIS1441
13
NEIS1442
12
NEIS1443 (dnaQ)
30
NEIS1444
16
NEIS1445
1
NEIS1446
1
NEIS1447
13
NEIS1448
10
NEIS1449
11
NEIS1450
12
NEIS1451
65
NEIS1452
29
NEIS1453
19
NEIS1455
1
NEIS1456 (rfaF)
32
NEIS1457
33
NEIS1458
90
NEIS1459
21
NEIS1460
68
NEIS1461
71
NEIS1462
14
NEIS1464
34
NEIS1465
46
NEIS1466
12
NEIS1468 (lbpA)
28
NEIS1471
28
NEIS1472
23
NEIS1473
15
NEIS1474
1
NEIS1475
1
NEIS1477
92
NEIS1478
36
NEIS1479
27
NEIS1480
14
NEIS1481
16
NEIS1483
67
NEIS1485
1
NEIS1486
17
NEIS1487
12
NEIS1488
10
NEIS1489
13
NEIS1490
12
NEIS1491
5
NEIS1492 (acnB)
10
NEIS1493
4
NEIS1494
17
NEIS1495
2
NEIS1496
1
NEIS1497
104
NEIS1498
64
NEIS1499
5
NEIS1500
13
NEIS1501
18
NEIS1502
1
NEIS1503
1
NEIS1504
1
NEIS1507
N
NEIS1508
38
NEIS1509
15
NEIS1511
4
NEIS1512
15
NEIS1513
7
NEIS1514
1
NEIS1515
8
NEIS1516
29
NEIS1518
55
NEIS1524 (gpm)
7
NEIS1525 (parC)
8
NEIS1526
146
NEIS1527
8
NEIS1528
9
NEIS1530
78
NEIS1531
8
NEIS1532
6
NEIS1533
70
NEIS1534 (fumA)
26
NEIS1535
9
NEIS1538
16
NEIS1544
66
NEIS1545
1
NEIS1546
34
NEIS1547 (gpxA)
2
NEIS1548
20
NEIS1552
13
NEIS1553 (lptA)
19
NEIS1554 (serC)
33
NEIS1555
13
NEIS1556
13
NEIS1557
12
NEIS1558
7
NEIS1559
44
NEIS1560
11
NEIS1562
19
NEIS1563
10
NEIS1564
6
NEIS1566 (AsnC)
9
NEIS1567
15
NEIS1568
11
NEIS1569
2
NEIS1570
4
NEIS1571
3
NEIS1572
8
NEIS1573
27
NEIS1574
N
NEIS1576
17
NEIS1577
57
NEIS1578
1
NEIS1579
N
NEIS1580
16
NEIS1581
17
NEIS1582
32
NEIS1587
13
NEIS1588
12
NEIS1589
85
NEIS1590
7
NEIS1591
73
NEIS1592
18
NEIS1593
54
NEIS1594
14
NEIS1595
15
NEIS1596
20
NEIS1597
7
NEIS1598
70
NEIS1599
8
NEIS1600 (parE)
25
NEIS1601
21
NEIS1602
9
NEIS1603
12
NEIS1604
23
NEIS1605
16
NEIS1606
19
NEIS1607
32
NEIS1608
28
NEIS1609 (folP)
126
NEIS1610
67
NEIS1611
35
NEIS1613
12
NEIS1614
13
NEIS1615
7
NEIS1617
23
NEIS1618 (lgtF)
27
NEIS1619 (rfaK)
12
NEIS1621
1
NEIS1622
7
NEIS1623
25
NEIS1624
75
NEIS1625
11
NEIS1629
6
NEIS1630
1
NEIS1632 (mtrE)
19
NEIS1633 (mtrD)
49
NEIS1634 (mtrC)
2
NEIS1635 (mtrR)
9
NEIS1636
8
NEIS1637
7
NEIS1638
12
NEIS1639
12
NEIS1640
9
NEIS1643 (CcoO)
17
NEIS1645 (CcoN)
16
NEIS1646
12
NEIS1647
4
NEIS1648
1
NEIS1649
1
NEIS1650
12
NEIS1651
8
NEIS1652
1
NEIS1653
23
NEIS1654
3
NEIS1655
45
NEIS1657 (natC)
15
NEIS1658
33
NEIS1660
14
NEIS1661
N
NEIS1662
12
NEIS1663
1
NEIS1664
31
NEIS1665
7
NEIS1667
2
NEIS1669
1
NEIS1670
4
NEIS1671
1
NEIS1672
9
NEIS1673
13
NEIS1674
8
NEIS1675
9
NEIS1676 (bioF)
13
NEIS1677
5
NEIS1679
1
NEIS1680 (speB)
10
NEIS1682 (speA)
4
NEIS1683
6
NEIS1684
22
NEIS1686
4
NEIS1687
5
NEIS1688 (rpsT)
24
NEIS1689
27
NEIS1692
16
NEIS1693
14
NEIS1694 (amiC)
49
NEIS1697
12
NEIS1698
34
NEIS1699
1
NEIS1700
1
NEIS1701
2
NEIS1702
28
NEIS1703
18
NEIS1704
30
NEIS1705
22
NEIS1706
23
NEIS1708
4
NEIS1720
14
NEIS1721
18
NEIS1722
8
NEIS1724
3
NEIS1725
4
NEIS1726
16
NEIS1727 (ackA2)
13
NEIS1728
77
NEIS1729 (acnA)
14
NEIS1732 (prpC)
13
NEIS1733 (prpB)
1
NEIS1735
10
NEIS1737
15
NEIS1738
13
NEIS1739
1
NEIS1740
11
NEIS1741
14
NEIS1742
28
NEIS1743
11
NEIS1745
89
NEIS1746
50
NEIS1747
36
NEIS1748
6
NEIS1749
3
NEIS1750
12
NEIS1751
12
NEIS1753 (penA)
24
NEIS1754
4
NEIS1755
9
NEIS1756
12
NEIS1757
12
NEIS1759
10
NEIS1760 (dsbA3)
32
NEIS1762
10
NEIS1763
10
NEIS1764
1
NEIS1765
18
NEIS1766 (putA)
131
NEIS1768
75
NEIS1769 (ArsR)
5
NEIS1770
22
NEIS1771
11
NEIS1772
5
NEIS1773
6
NEIS1776 (pgm2)
18
NEIS1777 (mapA)
3
NEIS1778 (galM)
5
NEIS1779
14
NEIS1780
17
NEIS1781
1
NEIS1782
5
NEIS1783
1
NEIS1784
13
NEIS1785
2
NEIS1786
79
NEIS1787
2
NEIS1788 (anmK)
36
NEIS1789 (mafAMGI-1)
87
NEIS1794
N
NEIS1795 (mafIo2MGI-2)
9
NEIS1796
12
NEIS1800 (mafB-CTo1MGI-1)
42
NEIS1804
25
NEIS1805
18
NEIS1807
1
NEIS1808 (ampG)
39
NEIS1809 (glnA)
20
NEIS1810 (aroE)
13
NEIS1811 (mtgA)
8
NEIS1812 (yhbG)
11
NEIS1813 (ostA)
7
NEIS1814 (lptC)
12
NEIS1815 (kdsC)
12
NEIS1816 (kpsF)
15
NEIS1818 (talA)
14
NEIS1819
8
NEIS1820
15
NEIS1822
81
NEIS1823
2
NEIS1824
10
NEIS1825
2
NEIS1826
2
NEIS1827
2
NEIS1828
10
NEIS1829 (tspA)
16
NEIS1830 (gloA)
4
NEIS1831
7
NEIS1832
10
NEIS1833
13
NEIS1834
83
NEIS1835
22
NEIS1837 (pgi2)
21
NEIS1838 (pilG)
10
NEIS1839 (pilD)
10
NEIS1841
2
NEIS1842
6
NEIS1844 (pilF)
2
NEIS1845
1
NEIS1846
2
NEIS1847 (rplU)
1
NEIS1848 (rpmA)
1
NEIS1849
2
NEIS1850 (rpmG)
2
NEIS1851 (rpmB)
1
NEIS1852 (farB)
16
NEIS1853 (farA)
32
NEIS1854
63
NEIS1855
10
NEIS1856
27
NEIS1857
23
NEIS1858
29
NEIS1859 (autA)
83
NEIS1870
4
NEIS1871
2
NEIS1872
3
NEIS1873
20
NEIS1874
19
NEIS1875
N
NEIS1876
2
NEIS1877 (opcB)
1
NEIS1879
7
NEIS1880
N
NEIS1882
11
NEIS1883
14
NEIS1885 (dsbA2)
15
NEIS1887
N
NEIS1889
4
NEIS1890
7
NEIS1891
10
NEIS1892
11
NEIS1896
13
NEIS1898
29
NEIS1899
34
NEIS1902 (lgtA)
N
NEIS1903
64
NEIS1904
22
NEIS1905
17
NEIS1906
71
NEIS1907
6
NEIS1908
N
NEIS1909
1
NEIS1910
1
NEIS1911
1
NEIS1912
71
NEIS1913
7
NEIS1914
1
NEIS1915
74
NEIS1916
11
NEIS1917
16
NEIS1918
88
NEIS1919
27
NEIS1920
42
NEIS1921 (rpsU)
1
NEIS1922
23
NEIS1924 (regG/sspB)
8
NEIS1925 (regF/sspA)
62
NEIS1926
17
NEIS1927
37
NEIS1928 (rpmE)
1
NEIS1929
7
NEIS1930
69
NEIS1931
1
NEIS1932
1
NEIS1933
9
NEIS1934
11
NEIS1935
12
NEIS1936
9
NEIS1937
87
NEIS1938
8
NEIS1939
13
NEIS1942 (aldA)
2
NEIS1943
N
NEIS1944
27
NEIS1945
24
NEIS1948
16
NEIS1949
48
NEIS1951
20
NEIS1952
24
NEIS1953
59
NEIS1954
10
NEIS1956
65
NEIS1957
56
NEIS1958
4
NEIS1959 (iga2)
13
NEIS1960
7
NEIS1961
14
NEIS1962
17
NEIS1963 (fetA)
74
NEIS1964
11
NEIS1965
25
NEIS1966
17
NEIS1967
21
NEIS1968
8
NEIS1971
6
NEIS1972
30
NEIS1973
19
NEIS1976
22
NEIS1977
22
NEIS1978
6
NEIS1979
6
NEIS1980
14
NEIS1981
9
NEIS1982
1
NEIS1983
27
NEIS1984
40
NEIS1994
3
NEIS1995 (comP)
4
NEIS1996
N
NEIS1997
5
NEIS1998
1
NEIS1999
1
NEIS2000
61
NEIS2001
9
NEIS2002
73
NEIS2003
12
NEIS2004
70
NEIS2005
66
NEIS2006 (gntP)
58
NEIS2007
2
NEIS2008
36
NEIS2009
1
NEIS2010
50
NEIS2014 (gmhB)
11
NEIS2015
19
NEIS2016
17
NEIS2017
44
NEIS2018
4
NEIS2019 (chpA)
6
NEIS2021
26
NEIS2022
12
NEIS2023
12
NEIS2024
12
NEIS2025
68
NEIS2026
11
NEIS2027
14
NEIS2028
9
NEIS2029
3
NEIS2030
42
NEIS2032
15
NEIS2033
89
NEIS2034
1
NEIS2035
11
NEIS2036
8
NEIS2037 (rpsI)
2
NEIS2038 (rplM)
7
NEIS2039
1
NEIS2040
5
NEIS2041
33
NEIS2042
123
NEIS2043
29
NEIS2044
4
NEIS2045
37
NEIS2046 (hemk)
17
NEIS2047
36
NEIS2048
16
NEIS2049
20
NEIS2050
6
NEIS2051
4
NEIS2052
14
NEIS2053
8
NEIS2054
24
NEIS2055 (hldC)
15
NEIS2056
15
NEIS2057
9
NEIS2058
17
NEIS2059
22
NEIS2060
7
NEIS2061
92
NEIS2062
10
NEIS2065
12
NEIS2066 (cybB)
2
NEIS2068
12
NEIS2069
1
NEIS2070 (gmhA)
2
NEIS2071
1
NEIS2073
2
NEIS2074
3
NEIS2075
16
NEIS2076
6
NEIS2077
8
NEIS2078
7
NEIS2079
7
NEIS2080 (rpsB)
4
NEIS2081
71
NEIS2082 (pyrH)
68
NEIS2083 (mafAMGI-3)
11
NEIS2088
1
NEIS2089
1
NEIS2098
N
NEIS2099
3
NEIS2100
1
NEIS2101
8
NEIS2103
22
NEIS2104
38
NEIS2106
18
NEIS2107
N
NEIS2108
7
NEIS2109 (nhba)
161
NEIS2110
16
NEIS2112
45
NEIS2113
42
NEIS2114
14
NEIS2116
9
NEIS2118
10
NEIS2119
7
NEIS2120
1
NEIS2121
10
NEIS2122
10
NEIS2123
3
NEIS2124
6
NEIS2128
13
NEIS2129
23
NEIS2130
4
NEIS2131
59
NEIS2132
17
NEIS2133 (etfB)
83
NEIS2134 (rfaC)
13
NEIS2135
17
NEIS2136
22
NEIS2137 (gapA2)
12
NEIS2138
61
NEIS2139
14
NEIS2140
17
NEIS2141
11
NEIS2142
53
NEIS2143
12
NEIS2144
9
NEIS2145
11
NEIS2146
16
NEIS2147
1
NEIS2148 (pgk)
110
NEIS2149
40
NEIS2150
9
NEIS2151
11
NEIS2152 (kdtA)
15
NEIS2153
115
NEIS2483
1
sender
Auto Definer
curator
Auto Definer, PubMLST (automated assignment script)
date entered
2020-01-14
datestamp
2020-01-14

Similar profiles (determined by classification schemes)

Experimental schemes are subject to change and are not a stable part of the nomenclature.

Classification schemeClustering methodMismatch thresholdStatusGroup Profiles Isolates
Nm_cgc_200Single-linkage200experimental7395PubMLST isolates 41