PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - SPNE00039 (strH): 375

Provenance/meta data

locus
SPNE00039 (strH)
allele
375
sequence
ATGAAACATG AAAAACAACA GCGTTTTTCT ATTCGTAAAT ACGCTGTAGG AGCAGCTTCT GTTCTAATTG GATTTGCCTT CCAAGCACAG ACTGTTGCAG CCGATGGAGT TACTCCTACT ACTACAGAAA ACCAACCGAC CATCCATACG GTTTCTGATT CCCCTCAATC ATCCGAAAAT CGGACTGAGG AAACACCTAA AGCAGAGCTT CAACCAGAAG CTCCAAAAAC TGTAGAAACA GAAACTCCAG CTACTGATAA GGTAGCTAGT CTTCCAAAAA CAGAAGAAAA ACCACAAGAG GAAGTTAGTT CAACTCCTAG TGATAAAGCA GAAGTGGTAA CTCCAACTTC TGCTGAAAAA GAAACTGCTA ATAAAAAGGC AGAAGAAGCT AGCCCTAAAA AGGATAAACC AGCTAAAAAA GATGAAGCGA AAGCAGAGGC TGACAAACCG GAAACAGAGA CAGGAAAGGA ACGTGCTGCA ACTGTAAATG AAAAACTAGC GAAAAAGAAA ATTGTTTCTA TTGATGCTGG ACGTAAATAT TTCTCACCAG AACAGCTCAA GGAAATCATC GATAAAGCGA AACATTATGG CTACACTGAT TTACACCTAT TAGTCGGAAA TGATGGACTC CGTTTCATGT TGGACGATAT GAGCATCACA GCTAACGGCA AGATCTATGC CAGTGACGAT GTCAAACGCG CCATTGAAAA AGGTACAAAT GATTATTACA ACGATCCAAA CGGCAATCAC TTAACAGAAA GTCAAATGAC AGATCTGATT AACTATGCCA AAGATAAAGG TATCGGTCTC ATTCCGACAG TAAATAGTCC TGGACACATG GATGCGATTC TCAATGCCAT GAAAGAATTG GGAATCCAAA ACCCTAACTT TAGCTATTTT GGGAAGAAAT CAGCCCGTAC TGTCGATCTT GACAACGAAC AAGCTGTCGC TTTTACAAAA GCCCTTATCG ACAAGTATGC TGCTTATTTC GCGAAAAAGA CTGAAATCTT CAACATCGGA CTTGATGAAT ATGCCAATGA TGCGACAGAT GCTAAAGGTT GGAGTGTGCT TCAAGCTGAT AAATACTATC CAAACGAAGG CTACCCTGTA AAAGGCTATG AAAAATTTAT TGCCTACGCC AATGACCTCG CTCGTATTGT AAAATCGCAC GGTCTCAAAC CAATGGCCTT TAACGACGGT ATCTACTACA ATAGCGACAC AAGCTTTGGT AGTTTTGACA AAGACATCAT CGTTTCTATG TGGACTGGTG GTTGGGGAGG CTACGATGTC GCTTCTTCTA AACTACTAGC TGAAAAAGGT CACCAAATCC TTAATACCAA TGATGCTTGG TACTACGTTC TTGGACGAAA CGCTGATGGC CAAGGCTGGT ACAATCTCGA TCAGGGGCTC AATGGTATTA AAAACACACC AATCACTTCT GTACCAAAAA CAGAAGGAGC TGATATCCCA ATCATCGGTG GTATGGTAGC TGCTTGGGCT GACACTCCAT CTGCACGTTA TTCACCATCA CACCTCTTCA AACTCATGCG TCATTTTGCA AATGCCAACG CTGAATACTT CGCAGCTGAT TATGAATCTG CAGAGCAAGC ACTTAACGAG GTACCAAAAG ACCTGAACCG TTATACTGCA GAAAGCGTCG CGGCCGTAAA AGAAGCTGAA AAAGCTATTC GCTCTCTCGA TAGCAACCTT AGCCGTGCCC AACAAGATAC GATTGATCAA GCCATTGCTA AACTTCAAGA AACTGTCAAC AACTTGACCC TCACGCCTGA AGCTCAAAAA GAAGAAGAAG CTAAACGTGA GGTTGAAAAA CTTGCCAAAA ACAAGGTAAT CTCAATCGAT GCTGGACGCA AATACTTTAC TCTGGACCAG CTCAAACGCA TCGTAGACAA GGCCAGTGAG CTCGGATATT CTGATGTCCA TCTCCTTCTA GGAAATGACG GACTTCGCTT TCTACTCAAT GATATGACCA TTACTGCCAA CGGAAAAACC TATGCTAGTG ATGACGTTAA AAAAGCTATT ATCGAAGGAA CTAAAGCTTA CTACGACGAT CCAAACGGTA CTGCACTAAC ACAGGCAGAA GTGACAGAGC TAATTGAATA CGCTAAATCT AAGGACATTG GTCTCATCCC AGCTATTAAC AGTCCAGGTC ACATGGATGC TATGCTGGTT GCCATGGAAA AATTAGGTAT TAAAAATCCT CAAGCCCACT TTGATAAAGT TTCAAAAACA ACTATGGACT TGAAAAACGA AGAAGCGATG AACTTTGTAA AAGCCCTCAT CGGTAAATAC ATGGACTTCT TTGCAGGTAA AACAAAGATT TTCAACTTTG GTACTGACGA ATACGCCAAC GATGCGACTA GTGCCCAAGG CTGGTACTAC CTCAAGTGGT ATCAACTCTA TGGCAAATTT GCCGAATATG CCAACACCCT CGCAGCTATG GCCAAAGAAA GAGGGCTTCA ACCAATGGCC TTCAACGATG GCTTCTACTA TGAAGACAAG GACGATGTTC AGTTTGACAA AGATGTCTTG ATTTCTTACT GGTCTAAAGG CTGGTGGGGA TATAACCTCG CATCACCTCA ATACCTAGCA AGCAAAGGCT ATAAATTCTT GAATACCAAC GGTGACTGGT ATTATGTTAT AGGCAATCAC AAACAAGATG AAGCTTACCC TCTTTCAAAA GCAGTTGAAA ATTCTGGTAA AGTTCCATTC AATCAACTAG CTTCTACCAA ATATCCTGAA GTAGATCTTC CAACAGTCGG AAGTATGCTT TCAATCTGGG CAGATAGACC AAGCGCTGAG TACAAGGAAG AGGAAATCTT TGAACTCATG ACTGCCTTTG CAGACCACAA CAAAGACTAC TTCCGTGCTA ATTATAATGC TCTCCGCGAA GAATTAGCTA AAATTCCTAC AAACTTAGAA GGATATAGTA AAGAAAGTCT TGAGGCCCTT GACGCAGCTA AAACAGCTCT AAATTACAAC CTCAACCGTA ATAAACAAGC TGAGCTTGAC ACACTTGTAG CCAACCTAAA AGCCGCTCTT CAAGGCCTCA AACCAGCTGC AACTCATTCA GGAAGCCTAG ATGAAAATGA AGTGGCTGCC AATGTTGAAA CCAGACCAGA ACTCATCACA AGAACTGAAG AAATTCCATT TGAAGTTATC AAGAAAGAAA ATCCTAACCT CCCAGCTGGT CAGGAAAATA TTATCACAGC AGGAGTCAAA GGTGAACGAA CTCATTACAT CTCTGTACTC ACTGAAAATG GAAAAACAAC AGAAACAGTC CTTGATAGCC AGGTAACCAA AGAAGTTATA AACCAAGTGG TTGAAGTTGG CTCTCCTGTA ACTCACAAGG GTGATGAAAG TGGTCTTGCA CCAACTACTG AGGTAAAACC TAGACTGGAT ATCCAAGAAG AAGAAATTCC ATTTACCACA GTGACTCGTG AAAATCCACT CTTACTCAAA GGAAAAACAC AAGTCATTAC TAAGGGCGTC AATGGACATC GTAGCAACTT CTACTCTGTG AGCACTTCTG CCGATGGTAA GGAAGTGAAA ACACTTGTAA ATAGTGTCGT AGCACAGGAA GCCGTTACTC AAATAGTCGA AGTCGGAACT ATGGTAACAC ATGTAGGCGA TGAAAACGGA CAAGCCGCTA TTGCTGAAGA AAAACCAAAA CTAGAAATCC CAAGCCAACC AGCTCCATCA ACTGCTCCTG CTGAGGAAAG CAAAGCTCTT CCTCAAGATC CAGCTCCTGT GGTAACAGAG AAAAAACTTC CTGAAACAGG AACTCACGAT TCTGCAGAAC TAGTAGTCGC AGGACTCATG TCCACACTAG CAGCCTATGG ACTCACTAAA AGAAAAGAAG ACTAA
length
3885
status
WGS: automated extract (BIGSdb)
date entered
2020-02-14
datestamp
2020-02-14
sender
Auto Definer
curator
Auto Definer

Isolate databases

PubMLST isolates
Contains data for a collection of isolates that represent the total known diversity of S. pneumoniae. For every allelic profile in the profiles database there is at least one corresponding isolate deposited here. Any isolate may be submitted to this database and consequently it should be noted that it does not represent a population sample.