PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - SPNE00039 (strH): 365

Provenance/meta data

locus
SPNE00039 (strH)
allele
365
sequence
ATGAAACATG AAAAACAACA GCGTTTTTCT ATTCGTAAAT ACGCTGTAGG AGCAGCTTCT GTTCTAATTG GATTTGCCTT CCAAGCACAG ACTGTTGCAG CCGATGGAGT TACTTCTACT ACTACAGAAA ACCAACCGAC CATCCATACG GTTTCTGATT CCCCTCAATC ATCCGAAAAT CGGACTGAGG AAACACCTAA AGCAGAGCTT CAACCAGAAG CTCCAAAAAC TGTAGAAACA GAAACTCCAG CTACTGATAA GGTAGCTAGT CTTCCAAAAA TAGAAGAAAA ACCACAAGAG GAAGTTAGTT CAACTCCTAG TGATAAAGCA GAAGTGGTAA CTCCAACTTC TGCTGAAAAA GAAACTGCTA ATAAAAAGGC AGAAGAAGCT AGCCCTAAAA AGGATAAACC AGCTAAAAAA GATGAAGCGA AAGCAGAGGC TGACAAACCG GCAACAGAGG CAGGAAAGGA ACGTGCTGCA ACTGTAAGTG AAAAACTAGC GAAAAAGAAA ATTGTTTCTA TTGATGCTGG ACGTAAATAT TTCTCACCAG AACAGCTCAA GGAAATCATC GATAAAGCGA AACATTATGG CTACACTGAT TTACACCTAT TAGTCGGAAA TGATGGACTC CGTTTCATGT TGGACGATAT GAGCATCACA GCTAACGGCA AGACCTATGC CAGTGACGAT GTCAAACGCG CCATTGAAAA AGGTACAAAT GATTATTACA ACGATCCAAA CGGCAATCAC TTAACAGAAA GTCAAATGAC AGATCTGATT AACTATGCAA AAGATAAAGG TATCGGTCTC ATTCCGACAG TAAATAGTCC TGGTCACATG GATGCGATTC TCAATGCCAT GAAAGAATTG GGAATCCAAA ACCCTAACTT TAGCTATTTT GGGAAGGAAT CAGCCCGTAC TGTCGATCTT GACAACGAAC AAGCTGTCGC TTTTACAAAA GCCCTTATCG ACAAGTATGC TGCTTATTTC GCGAAAAAGA CTGAAATCTT CAACATCGGA CTTGATGAAT ATGCCAATGA TGCGACAGAT GCTAAAGGTT GGAGTGTGCT TCAAGCTGAT AAATACTATC CAAACGAAGG CTACCCTGTA AAAGGCTATG AAAAATTTAT TGCCTACGCC AATGACCTCG CTCGTATTGT AAAATCGCAC GGTCTCAAAC CAATGGCCTT TAACGACGGT ATCTACTACA ATAGCGACAC AAGCTTTGGT AGTTTTGACA AAGACATCAT CGTTTCTATG TGGACTGGTG GTTGGGTCGC TTCTTCTAAA CTACTAGCTG AAAAAGGTCA CCAAATCCTT AATACCAATG ATGCTTGGTA CTACGTTCTT GGACGAAACG CTGATGGCCA AGGCTGGTAC AATCTCGATC AGGGGCTCAA TGGTATTAAA AACACACCAA TCACTTCTGT ACCAAAAACA GAAGGAGCTG ATATCCCAAT CATCGGTGGT ATGGTAGCTG CTTGGGCTGA CACTCCATCT GCACGTTATT CACCATCACG CCTCTTCAAA CTCATGCGTC ATTTTGCAAA TGCCAACGCT GAATACTTCG CAGCTGATTA TGAATCTGCA GAGCAAGCAC TTAACGAGGT ACCAAAAGAC CTGAACTGTT ATACTGCAGA AAGCGTCGCG GCCGTAAAAG AAGCTGAAAA AGCTATTCGC TCTCTCGATA GCAACCTTAG CCGTGCCCAA CAAGATACGA TTGATCAAGC CATTGCTAAA CTTCAAGAAA CTGTCAACAA CTTGACCCTC ACGCCTGAAG CTCAAAAAGA AGAAGAAGCT AAACGTGAGG TTGAAAAACT TGCCAAAAAC AAGGTAATCT CAATCGATGC TGGACGCAAA TACTTTACTC TGGACCAGCT CAAACGCATC GTAGACAAGG CCAGTGAGCT CGGATATTCT GATGTCCATC TCCTTCTAGG AAATGACGGA CTTCGCTTTC TACTCAATGA TATGACCATT ACTGCCAACG GAAAAACCTA TGCTAGTGAT GACGTTAAAA AAGCTATTAT CGAAGGAACT AAAGCTTACT ACGACGATCC AAACGGTACT GCACTAACAC AGGCAGAAGT GACAGAGCTA ATTGAATACG CTAAATCTAA GGACATTGGT CTCATCCCAG CTATTAACAG TCCAGGTCAC ATGGATGCTA TGCTGGTTGC CATGGAAAAA TTAGGTATTA AAAATCCTCA AGCCCACTTT GATAAAGTTT CAAAAACAAC TATGGACTTG AAAAACGAAG AAGCGATGAA CTTTGTAAAA GCCCTCATCG GTAAATACAT GGACTTCTTT GCAGGTAAAA CAAAGATTTT CAACTTTGGT ACTGACGAAT ACGCCAACGA TGCGACTAGT GCCCAAGGCT GGTACTACCT CAAGTGGTAT CAACTCTATG GCAAATTTGC CGAATATGCC AACACCCTCG CAGCTATGGC CAAAGAAAGA GGGCTTCAAC CAATGGCCTT CAACGATGGC TTCTACTATG AAGACAAGGA CGATGTTCAG TTTGACAAAG ATGTCTTGAT TTCTTACTGG TCTAAAGGCT GGTGGGGATA CAACCTCGCA TCACCTCAAT ACCTAGCAAG CAAGGGTTAT AAGTTCTTGA ATACCAACGG TGACTGGTAC TACATTCTTG GTCAAAAACC AGAAGATGGT GGTGGTTTCC TCAAGAAAGC TATTGAGAAT ACTGGAAAAA CACCATTCAA TCAACTAGCT TCTACCAAAT ATCCTGAAGT AGATCTTCCA ACAGTCGGAA GTATGCTTTC AATCTGGGCA GATAGACCAA GCGCTGAATA CAAGGAAGAG GAAATCTTTG AACTCATGAC TGCCTTTGCA GACCACAACA AAGACTACTT CCGTGCTAAT TATAATGCTC TCCGCGAAGA ATTAGCTAAA ATTCCTACAA ACTTAGAAGG ATATAGTAAA GAAAGTCTTG AGGCCCTTGA CGCAGCCAAA ACAGCTCTAA ATTACAACCT CAACCGTAAT AAACAAGCTG AGCTTGACAC ACTTGTAGCC AACCTAAAAG CCGCTCTTCA AGGCCTCAAA CCAGCTGCAA CTCATTCAGG AAGCCTAGAT GAAAATGAAG TGGCTGCCAA TGTTGAAACC AGACCAGAAC TCATCACAAG AACTGAAGAA ATTCCATTTG AAGTTATCAA GAAAGAAAAT CCTAACCTCC CAGCTGGTCA GGAAAATATT ATCACAGCAG GAGTCAAAGG TGAACGAACT CATTACATCT CTGTACTCAC TGAAAATGGA AAAACAACAG AAACAGTCCT TGATAGCCAG GTAACCAAAG AAGTTATAAA CCAAGTGGTT GAAGTTGGCG CTCCTGTAAC TCACAAGGGT GATGAAAGTG GTCTTGCACC AACTACTGAG GTAAAACCTA GACTGGATAT CCAAAAAGAA GAAATTCCAT TTACCACAGT GACTCGTGAA AATCCACTCT TACTCAAAGG AAAAACACAA GTCATTACTA AGGGCGTCAA TGGACATCGT AGCAACTTCT ACTCTGTGAG CACTTCTGCC GATGGTAAGG AAGTGAAAAC ACTTGTAAAT AGTGTCGTAG CACAGGAAGC CGTTACTCAA ATAGTCGAAG TCGGAACTAT GGTAACACAT GTAGGCGATG AAAACGGACA AGCCGCTATT GCTGAAGAAA AACCAAAACT AGAAATCCCA AGCCAACCAG CTCCATCAAC TGCTCCTGCT GAGGAAAGCA AAGCTCTTCC TCAAGATCCA GCTCCTGTGG TAACAGAGAA AAAACTTCCT GAAACAGGAA CTCACGATTC TGCAGGACTA GTAGTCGCAG GACTCATGTC CACACTAGCA GCCTATGGAC TCACTAAAAG AAAAGAAGAC TAA
length
3873
status
WGS: automated extract (BIGSdb)
date entered
2020-02-14
datestamp
2020-02-14
sender
Auto Definer
curator
Auto Definer

Isolate databases

PubMLST isolates
Contains data for a collection of isolates that represent the total known diversity of S. pneumoniae. For every allelic profile in the profiles database there is at least one corresponding isolate deposited here. Any isolate may be submitted to this database and consequently it should be noted that it does not represent a population sample.