PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - SPNE00039 (strH): 363

Provenance/meta data

locus
SPNE00039 (strH)
allele
363
sequence
ATGAAACATG AAAAACAACA GCGTTTTTCT ATTCGTAAAT ACGCTGTAGG AGCAGCTTCT GTTCTAATTG GATTTGCCTT CCAAGCACAG ACTGTTGCAG CCGATGGAGT TACTTCTACT ACTACAGAAA ACCAACCGAC CATCCATACG GTTTCTGATT CCCCTCAATC ATCCGAAAAT CGGACTGAGG AAACACCTAA AGCAGAGCTT CAACCAGAAG CTCCAAAAAC TGTAGAAACA GAAACTCCAG CTACTGATAA GGTAGCTAGT CTTCCAAAAA TAGAAGAAAA ACCACAAGAG GAAGTTAGTT CAACTCCTAG TGATAAAGCA GAAGTGGTAA CTCCAACTTC TGCTGAAAAA GAAACTGCTA ATAAAAAGGC AGAAGAAGCT AGCCCTAAAA AGGATAAACC AGCTAAAAAA GATGAAGCGA AAGCAGAGGC TGACAAACCG GCAACAGAGG CAGGAAAGGA ACGTGCTGCA ACTGTAAGTG AAAAACTAGC GAAAAAGAAA ATTGTTTCTA TTGATGCTGG ACGTAAATAT TTCTCACCAG AACAGCTCAA GGAAATCATC GATAAAGCGA AACATTATGG CTACACTGAT TTACACCTAT TAGTCGGAAA TGATGGACTC CGTTTCATGT TGGACGATAT GAGCATCACA GCTAACGGCA AGACCTATGC CAGTGACGAT GTCAAACGCG CCATTGAAAA AGGTACAAAT GATTATTACA ACGATCCAAA CGGCAATCAC TTAACAGAAA GTCAAATGAC AGATCTGATT AACTATGCAA AAGATAAAGG TATCGGTCTC ATTCCGACAG TAAATAGTCC TGGACACATG GATGCGATTC TCAATGCCAT GAAAGAATTG GGAATCCAAA ACCCTAACTT TAGCTATTTT GGGAAGAAAT CAGCCCGTAC TGTCGATCTT GACAACGAAC AAGCTGTCGC TTTTACAAAA GCCCTTATCG ACAAGTATGC TGCTTATTTC GCGAAAAAGA CTGAAATCTT CAACATCGGA CTTGATGAAT ATGCCAATGA TGCGACAGAT GCTAAAGGTT GGAGTGTGCT TCAAGCTGAT AAATACTATC CAAACGAAGG CTACCCTGTA AAAGGCTATG AAAAATTTAT TGCCTACGCC AATGACCTCG CTCGTATTGT AAAATCGCAC GGTCTCAAAC CAATGGCTTT TAACGACGGT ATCTACTACA ATAGCGACAC AAGCTTTGGT AGTTTTGACA AAGACATCAT CGTTTCTATG TGGACTGGTG GTTGGGGAGG CTACGATGTC GCTTCTTCTA AACTACTAGC TGAAAAAGGT CACCAAATCC TTAATACCAA TGATGCTTGG TACTACGTTC TTGGACGAAA CGCTGATGGC CAAGGCTGGT ACAATCTCGA TCAGGGGCTC AATGGTATTA AAAACACACC AATCACTTCT GTACCAAAAA CAGAAGGAGC TGATATCCCA ATCATCGGTG GTATGGTAGC TGCTTGGGCT GACACTCCAT CTGCACGTTA TTCACCATCA CGCCTCTTCA AACTCATGCG TCATTTTGCA AATGCCAACG CTGAATACTT CGCAGCTGAT TATGAATCTG CAGAGCAAGC ACTTAACGAG GTACCAAAAG ACCTGAACCG TTATACTGCA GAAAGCGTCA CGGCCGTAAA AGAAGCTGAA AAAGCTATTC GCTCTCTCGA TAGCAACCTT AGCCGTGCCC AACAAGATAC GATTGATCAA GCCATTGCTA AACTTCAAGA AACTGTCAAC AACTTGACCC TCACGCCTGA AGCTCTAAAA GAAGAAGAAG CTAAACGTGA GGTTGAAAAA CTTGCCAAAA ACAAGGTAAT CTCAATCGAT GCTGGACGCA AATATTTTAC TCTGAACCAG CTCAAACGCA TCGTAGACAA GGCCAGTGAG CTCGGATATT CTGATGTCCA TCTCCTTCTA GGAAATGACG GACTTCGCTT TCTACTCGAT GATATGACCA TTACTGCCAA CGGAAAAACC TATGCTAGTG ATGACGTTAA AAAAGCTATT ATCGAAGGAA CTAAAGCTTA CTACGACGAT CCAAACGGTA CTGCACTAAC ACAGGCAGAA GTAACAGAGC TAATTGAATA CGCTAAATCT AAGGACATCG GTCTCATCCC AGCTATTAAC AGTCCAGGTC ACATGGATGC TATGCTGGTT GCCATGGAAA AATTAGGTAT TAAAAATCCT CAAGCCCACT TTGATAAAGT TTCAAAAACA ACTATGGACT TGAAAAACGA AGAAGCGATG AACTTTGTAA AAGCCCTCAT CGGTAAATAC ATGGACTTCT TTGCAGGTAA AACAAAGATT TTCAACTTTG GTACTGACGA ATACGCCAAC GATGCGACTA GTGCCCAAGG CTGGTACTAC CTCAAGTGGT ATCAACTCTA TGGCAAATTT GCCGAATATG CCAACACCCT CGCAGCTATG GCCAAAGAAA GAGGGCTTCA ACCAATGGCC TTCAACGATG GCTTCTACTA TGAAGACAAG GACGATGTTC AGTTTGACAA AGATGTCTTG ATTTCTTACT GGTCTAAAGG CTGGTGGGGA TATAACCTCG CATCACCTCA ATACCTAGCA AGCAAAGGCT ATAAATTCTT GAATACCAAC GGTGACTGGT ACTACATTCT TGGTCAAAAA CCAGAAGATG GTGGTGGTTT CCTCAAGAAA GCTATTGAGA ATACTGGAAA AACACCATTC AATCAACTAG CTTCTACCAA ATATCCTGAA GTAGATCTTC CAACAGTCGG AAGTATGCTT TCAATCTGGG CAGATAGACC AAGCGCTGAG TACAAGGAAG AGGAAATCTT TGAACTCATG ACTGCCTTTG CAGACCACAA CAAAGACTAC TTCCGTGCTA ATTATAATGC TCTCCGCGAA GAATTAGCTA AAATTCCTAC AAACTTAGAA GGATATAGTA AAGAAAGTCT TGAGGCCCTT GACGCAGCTA AAACAGCTCT AAATTACAAC CTCAACCGTA ATAAACAAGC TGAGCTTGAC ACACTTGTAG CCAACCTAAA AGCCGCTCTT CAAGGCCTCA AACCAGCTGC AACTCATTCA GGAAGCCTAG ATGAAAATGA AGTGGCTGCC AATGTTGAAA CCAGACCAGA ACTCATCACA AGAACTGAAG AAATTCCATT TGAAGTTATC AAGAAAGAAA ATCCTAACCT CCCAGCTGGT CAGGAAAATA TTATCACAGC AGGAGTCAAA GGTGAACGAA CTCATTACAT CTCTGTACTC ACTGAAAATG GAAAAACAAC TGAAACAGTC CTTGATAGCC AGGTAACCAA AGAAGTTATA AACCAAGTGG TTGAAGTTGG CGCTCCTGTA ACTCACAAGG GTGATGAAAG TGGTCTTGCA CCAACTACTG AGGTAAAACC TAGACTGGAT ATCCAAAAAG AAGAAATTCC ATTTACCACA GTGACTCGTG AAAATCCACT CTTACTCAAA GGAAAAACAC AAGTCATTAC TAAGGGCGTC AATGGACATC GTAGCAACTT CTACTCTGTG AGCACTTCTG CCGATGGTAA GGAAGTGAAA ACACTTGTAA ATAGTGTCGT AGCACAGGAA GCCGTTACTC AAATAGTCGA AGTCGGAACT ATGGTAACAC ATGTAGGCGA TGAAAACGGA CAAGCCGCTA TTGCTGAAGA AAAACCAAAA CTAGAAATCC CAAGCCAACC AGCTCCATCA ACTGCTCCTG CTGAGGAAAG CAAAGCTCTT CCTCAAGATC CAGCTCCTGT GGTAACAGAG AAAAAACTTC CTGAAACAGG AACTCACGAT TCTGCAGGAC TAGTAGTCGC AGGACTCATG TCCACACTAG CAGCCTATGG ACTCACTAAA AGAAAAGAAG ACTAA
length
3885
status
WGS: automated extract (BIGSdb)
date entered
2020-02-14
datestamp
2020-02-14
sender
Auto Definer
curator
Auto Definer

Isolate databases

PubMLST isolates
Contains data for a collection of isolates that represent the total known diversity of S. pneumoniae. For every allelic profile in the profiles database there is at least one corresponding isolate deposited here. Any isolate may be submitted to this database and consequently it should be noted that it does not represent a population sample.