PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - NEIS0651: 37

Provenance/meta data

locus
NEIS0651
allele
37
sequence
ATGAAAACCA AACGTTTTAA AATTAACGCC ATATCCTTAT CCATCTTTCT TGCCTATGCC CTTACGCCAT ACTCAGAAGC GGCATTGGTC AGAGACGATG TCGATTATCA AATATTCCGT GACTTTGCAG AAAACAAAGG CAAATTTTTT GTCGGCGCAA CCGATTTATC AGTGAAAAAC AAACAAGGTC AAAACATCGG CAACGCATTA TCCAACGTAC CGATGATTGA TTTTAGCGTT GCAGATGTCA ACAGACGTAC ATTAACCGTC ATCGATCCCC AGTATGCCGT CAGCGTCAAA CATGTAAAAG GAGACGAAAT CTCTTATTAC GGGCATCACA ATGGGCACTT AGATGTTAGC AATGATGAAA ACGAATATCG TTCAGTTGCA CAAAATGACT ACGAACCAAA TAAAAATTGG CATCACGGTA ATCAAGGTCG TCTTGAAGAC TACAACATGG CACGCCTTAA TAAATTCGTA ACAGAAGTCG CACCTATTGC ACCAACCAGT GCAGGCGGCG GCGTTGAAAC CTATAAAGAT AAAAACCGTT TTTCTGAGTT TGTGCGAGTT GGAGCAGGTA CGCAATTTGA ATATAACAGC CGCTACAATA TGACAGAGCT TTCACGAGCT TATCGTTATG CCATTGCAGG TACGCCTTAT CAAGACGTGA ATGTCACATC GAATCTAAAT CAAGAAGGCT TGATTGGCTT CGGTGATAAT TCAAAACATC ATTCCCCAGA AAAACTCAAA GAAGTTTTAT CTCAAAACGC ATTGACTAAC TATGCTGTGT TAGGCGATAG CGGTTCACCA TTATTTGCTT ATGATAAACA AGAAAAACGC TGGGTCTTTT TAGGTGCTTA CGATTATTGG GCAGGCTATC AAAAAAACTC TTGGCAAGAA TGGAATATCT ATAAAAAAGA ATTTGCAGAT AAAATCAAAC AACGCGATAA CGCCGGCACC ATCAAAGGTA ATGGAGAACA TCATTGGAAC ATTACTTTTG GCACAAACAG CAAGATTGGT TCTACAGCGG TAAGGCTTGC CGGCAATGAA AAGGATGCAA ACAACGGACA GAATGTTACC TTTGAAGACA ACGGCACTTT GGTATTGGAT CAAAACATCA ACCAAGGCGC GGGCGGTCTG TTTTTCAAAG GCGATTACAC AGTCAAAGGT ATAAATAATG ACATCACTTG GCTAGGTGCG GGGATTGATG TTACCGACGG CAAAAAAGTC GTTTGGCAAG TCAAAAATCC GAATGGCGAC AGATTGGCAA AAATCGGCAA AGGCACATTA GAAATAAACG GCACAGGCGT TAACCAAGGG CAATTAAAAG TCGGCGACGG TACGGTTATT CTGAATCAAC AAGCCGATGC CGACAAAAAA GTCCAGGCTT TCTCCCAAGT CGGCATTGTC AGCGGACGCG GTACATTGGT ATTAAATAGT TCAAATCAGA TTAATCCCGA TAACCTATAT TTCGGTTTCC GTGGCGGTCG TTTGGATGCC AATGGCAATG ACTTGACTTT TGAACACATC CGCAACGTGG ATGAAGGCGC GCGCATTGTC AACCACAACA CAAGCCACGC CTCCACAATC ACGCTAACGG GTAAATCTTT AATTACCAAT CCGAACAGCC TTTCGGTACA TAGCATACAA AATGACTATG ACGAAGATGA TTATAGTTAT TACTACCGAC CAAGGCGCCC GATTCCGCAA GGCAAAGACC TTTATTACAA AAACTATCGT TATTACGCCC TAAAATCCGG CGGCAGCGTG AACGCACCGA TGCCCGAGAA CGGTGTAACA GAAAATAACG ACTGGGTCTT TATGGGATAT ACGCAAGAAG AAGCCAAGAA AAACGCGATG AACCACAAAA ACAATCAGCG TATTAGCGGT TTTAGCGGTT TCTTTGGCGA AGAAAACGGA AAAGGACATA ACGGTGCATT AAACCTTAAT TTCAACGGCA AAAGCGCGCA AAACCGTTTC TTGTTAACAG GCGGCACTAA TTTAAACGGA AAAATAAGCG TAACTCAAGG CAATGTCTTG TTATCAGGTC GTCCAACACC ACACGCAAGA GATTTTGTGA ACAAATCTTC AGCCCGAAAA GACGCACATT TCTCCAAAAA CAATGAAGTC GTATTTGAAG ACGACTGGAT AAACCGCACA TTCAAAGCCG CAGAAATTGC GGTTAATCAA TCCGCATCAT TCTCTTCCGG TAGAAATGTA TCCAACATTA CCGCCAACAT CACCGCGACA GACAACGCCA AAGTAAATTT GGGTTACAAA AACGGCGATG AGGTTTGCGT GCGCTCGGAC TATACCGGTT ATGTTACCTG CAACACAGGC AACTTATCCG ATAAGGCTTT AAACAGCTTT GGAGCGACAC AGATTAACGG CAATGTGAAT CTGAACCAGA ATGCGGCATT GGTCTTGGGC AAGGCTGCAT TATGGGGGCA AATTCAAGGG CAAGGAAACA GCCGTGTCAG CCTAAACCAA CATAGCAAAT GGCATTTGAC TGGCGACAGC CAAGTACACA ATCTGTCATT GGCGGATAGC CATATTCATT TGAACAATGC CTCCGATGCG CAAAGTGCAA ATCAATACCA CACGCTCAAA ATCAATCATT TATCCGGTAA CGGGCATTTT CATTATCTGA CGCACTTGGC GGAAAATCTT GGGGATAAAG TGCTTGTGAA GGAATCCGCA TCCGGTCATT ATCAGCTCCA TGTTCAAGAT AAAACAGGCG AACCCAATCA GGAAGGGCTG AATCTCTTTG ATGCATCATC CGTACAAGAC CGCTCCCGCC TTTCTGTTTC CTTGGCGAAT AACCATGTAG ATTTAGGCGC ATTGCGTTAT ACAATCAAAA CAGAAAACGG TATTACCCGA TTGTACAATC CTTATGCCGA GAACCGCCGC CGAGTCAAAC CGGTCCCGTC TCCTGCCACA AACACGGCTT CTCAAGCACA AACGGACAGT GCACAAATTG CCAAGCCTCA AAATATCGTC GTCGCACCGC CTAGCCCGCA GGCAAATCAA GCCGAAGAAG CAAAACGCCA ACAAGCAAAA GCGGAGCAAG TGAAGCGTCA GCAAGCAGAA GCAGAGCGTA AATCGGCAGA GTTAGCAAAA CAAAAAGCAG AAGCCGAACG CGAAGCAAGA GAGCTGGCGA CCCGCCAAAA AGCAGAACAA GAACGCAGCA GCGCCGAACT TGCACGTCGA CATGAAAAAG AACGCGAAGC GGCAGAGTTG TCGGCAAAAC AAAAAGTCGA AGCCGAACGT GAGGCTCAAG CATTGGCGGT ACGCCGAAAA GCAGAAGCCG AAGAGGCAAA ACGCCAAGCT GCAGAGCTTG CACGCCAACA AGAAGAAGCA CGAAAAGCTG CAGAGTTGGC TGCTAAGCAA AAAGCGGAAA CTGAACGCAA AGCAGCAGAA ATTGCCGAGC AAAAAGCGGA AGCCGAACGT GAAGCCGCCG AACTTGCCAA GCAAAAGGCG GAAGAAGAAG GTCGCCAAGC AGCACAATCT CAACCCAAAC GTCGTAACCG CAGGGCTATA CCACCGGAAC TGTCATCTGA TGCAACAACC CGAGCTTTGC CTAGGATAGC GAGAAATTCA AATCCTGATG CCAGCGATTA TGAAGAAATC CCCTTGGATG CGTTGGAAGA TGAAGATGTA TCCGAATCGG TTGACACATC AGACAAACAG CCTCAAGACA ATACGGAACT TCATGAAAAA GTTGAGACAG TGAGTTTGCA ACCAAGAGCC GCGCAGCCGC GAGCTCAAGC CGCCGCGCAG CCGCAAGCCC AAGCCGCCGC GCAGCCGCAA GCCCAAGCCG TCGCGCAAGC CGATGCAGTC AGCACCAATA CCAACTCGGC TTTATCTGAC GCAATGGCAA GCACGCAATC TATCTTGTTG GATACAGGTG CTTCATTAAC ACGGCACATT GCACAAAAAT CACGTGCTGA TGCCGAAAAA AACAGCGTTT GGATGTCGAA CATCGGTTAT GGCCGTGATT ATGCTTCCGC ACAATATCGC CGGTTTAGTT CGAAACGCAC GCAAACACAA ATCGGCATTG ACCGCAGCTT GTCCGAAAAT ATGCAGATAG GCGGCGTATT GACTTACTCT GACAGTCAGC ATACTTTTGA TCAGGCGAGC GGCAAAAATA CTTTTGTGCA AGCCAACCTT TATGGTAAGT ATTATTTAAA TGATGCTTGG TATGTGGCCG GCGATATTGG TGCAGGCAGC TTGAGAAGCC GGTTACAAAC ACAGCAAAAA GCAAACTTTA ACCGAACAAG TATCCAAACC GGCCTTACTT TGGGCAATAC GCTGAAAATC AATCAATTCG AGATTGTCCC CAGTGCGGGA ATCCGTTACA GCCGCCTGTC ATCTGCAGAT TACAAGTTGG GTAACGACAG TGTTAAAGTA AGTTCTATGT CAGTGAAAAC ACTGACGGCC GGACTGGATT TTGCTTATCG GTTTAAAGTC GGCAACCTTA CCGTAAAACC CTTGTTATCT GCAGCTTACT TTGCCAATTA TGGCAAAGGC GGCGTGAATG TGGGCGGTAA TTCCTTCGCC TATAAAGCAG ATAATCAACA GAAATATTCA GCAGGTGCCG CGTTACTGTA CCGTAATGTT ACATTAAACG TAAATGGCAG TATTACAAAA GGAAAACAAT TGGAAAAACA AAAATCCGGA CAAATTAAAA TACAGATTCG TTTCTAA
length
4707
status
WGS: automated extract (BIGSdb)
date entered
2010-07-06
datestamp
2010-07-06
sender
Odile Harrison
curator
Odile Harrison, University of Oxford, UK

Profiles containing this allele

N. meningitidis cgMLST v1.0