Allele information - CPF_RS11040: 4

Provenance/meta data

locus
CPF_RS11040
allele
4
sequence
ATGGAAAAAA AGCAGTATGT TTATCTTTTT AATGAAGGTA ACGCAAGTAT GAAAAATTTA TTAGGTGGAA AAGGTGCTAA CTTATCCGAG ATGACTATTT TAGGAATACC AGTTCCACAA GGATTTACAG TAACAACTGA AGCATGTAAT AAGTATTATG AAGATGACAA AAAGATTTCT CAAGATATTA TTGAAGAGGT TGAAAATAAA ATGTCTGAGT TAGAAAAAAT AACTGGCAAA AAATTTGGTT CTCTTGAAAA TCCATTATTA GTATCAGTTA GATCTGGTGC AAGAGTTTCA ATGCCGGGTA TGATGGATAC AATTCTAAAC CTTGGATTAA ATGATGAATC AGTAGAAGCT ATGGCTAAAT TAACAAATAA TCCAAGATTT GCTTATGATT CATATAGAAG ATTTATTCAA ATGTTTGCTG ATGTTGTAAT GGATGTTGAA AAAAGACTTT TTGAAGATTT ACTAGACGAA GTTAAGGAAG AAAAAGGTTA TAAAATAGAT ACTGATTTAA CAGCAGAGGA TTTAAAAGAT TTAGTAGTAA AATTTAAAGC GCTTTATAAA AAGGAAAAGG GAGAAGATTT CCCAAGTAAT CCAAAAGAGC AACTTATAGA GGCAGTTACA GCTGTATTTA GATCATGGAA TAATCCAAGA GCAATTGTTT ATAGAAGGTT AAATGATATT CCAGGAGAAT GGGGTACAGC AGTTAACGTT CAAGAGATGG TATTTGGAAA TAAGGGAGAA ACTTCAGGAA CAGGAGTTGC TTTTTCAAGA AACCCAGCTA ATGGGGATAA TGAATTATAT GGTGAGTATT TAATGAATGC TCAAGGTGAG GATGTTGTTG CAGGTATAAG AACACCAGAG CCAATAAGCC ATTTAGAAGC TCAAAACCCT ACAATATATA AGCAATTTAC AGATATAGTT AATACATTAG AAAAGCATTA TAGAGATATG CAAGACATGG AATTCACAAT AGAAGATGGA AAATTATATT TCCTTCAAAC TAGAAATGGT AAGAGAACTG CTCAAGCAGC TTTAAAAATA GCTGTTGATT TAGTTGAGGA AGGAATGTTA ACTAAGGAAG AGGCTATATT AAAAGTTGAG CCTAAACAAT TAGATACATT ACTTCACCCT GCTTTTGCAT CTGATGGCTT AAAAGAAGCT AAAATAGTTG CAAAGGGATT ACCAGCATCA CCAGGAGCTG CATGTGGTAA AATAGCTTTC ACAGCTGAAG AAGCTAAGGA AAGAAAAGCA AATGGTGAAA AGGTTGTATT AGTAAGATTA GAGACTTCAC CAGAAGATAT AGAAGGTATG ATTGCCGCAG AAGGTATCTT AACTGTTAGA GGAGGAATGA CTTCTCATGC AGCCGTTGTA GCAAGAGGAA TGGGTACTTG CTGCGTAGCA GGATGTGGAG AATTAAAAGT TAATGAAGAA GCTAGAACTT TAGAAGTTAA TGGACAAGTA TTAACCTTTG ATGATTATAT CTCAATAGAT GGTTCAACAG GACACATCTA TGCTGAACAA GTTAAGACAG TATCTCCTGA AATCACAGGA CATTTCGCTA CATTTATGGG ATGGGCTGAT GAAATAAGAA AGTTAAAGGT TAGAACTAAT GCTGATACAC CAAGAGATAC TAAACAAGCT GTTGAATTTG GTGCAGAAGG TATTGGATTA TGTAGAACAG AGCATATGTT CTTTGCTGAG GATAGAATTT TAGCTGTTAG AGAAATGATC TTAGCTAAGA ATGAGGATAG TAGAAGAGTA GCATTAGAAA AACTTCTACC AATGCAAAGA GAAGACTTTA TAGGAATATA TGAAGCTTTA GAAGAAAGAC CAGCTACAAT AAGATTCTTA GATCCACCTC TACATGAATT CTTACCAAGT GAAGAGGAGG ATATAAATGC CTTAGCTAAA GAAATTGGAG TAAGTCCAGC TGAGATTAAG AATGTAGTTG CTGAATTACA TGAATTTAAC CCAATGATGG GTCATAGAGG ATGTCGTTTA GCAGTATCTT ATCCAGAGAT AGCTGAAATG CAAACAAGAG CTGTCATAGA GGCTGCCATA GAAGTTAAAA AGAATAAAGG ATACAATATA GTTCCTGAAA TAATGATTCC TTTAATAGGT GAAATAAAAG AATTAAAATA TGTTAAAAAT GTAGTTGTTG AAACAGCTAA GACAGTAATG GAAGAGAAAG GTGTTCAATT AGATTATAAG GTTGGAACAA TGATTGAAAT TCCAAGAGCT GCTTTAACAG CTGACAAGAT AGCAGAAGAG GCTGAGTTCT TCTCCTTTGG AACAAATGAT TTAACTCAAA TGACCTTTGG ATTCTCAAGA GATGATGCAG CTAAATTCTT AAAAGATTAC TATGAAAAAG GAATATATGA GCAAGATCCA TTTGCTAAAT TAGACCAAGA AGGTGTTGGA GAGCTTATGA GAATTGCTTG TGAAAAAGGT AAGGCAACAA GACCTGATAT TAAATTAGGT ATATGTGGAG AACATGGTGG AGATCCTTCA TCTGTTGAAT TCTGCCACAA CTTAGGATTA AATTACGTAA GTTGTTCACC TTATAGAGTT CCATTAGCAA GACTTGCAGC TGCACAAGCA CAAGTTAAAA ATAAAAGATA A
length
2631
status
WGS: automated extract (BIGSdb)
date entered
2020-10-26
datestamp
2020-10-26
sender
Auto Definer
curator
Auto Definer, PubMLST (automated assignment script)

Profiles containing this allele

cgMLST

Isolate databases

PubMLST isolates
Contains data for a collection of isolates that represent the total known diversity of Clostridium perfringens. For every allelic profile in the profiles database there should be at least one corresponding isolate deposited here. Any isolate may be submitted to this database and consequently it should be noted that it does not represent a population sample.