Allele information - CPF_RS11040: 12

Provenance/meta data

locus
CPF_RS11040
allele
12
sequence
ATGGAAAAAA AGCAGTATGT TTATCTTTTT AATGAAGGTA ACGCAAGTAT GAAAAATTTA TTAGGTGGAA AAGGTGCTAA CTTATCCGAG ATGACTATTT TAGGAATACC AGTTCCACAA GGATTTACAG TAACAACTGA AGCATGTAAT AAGTATTATG AAGATGACAA AAAAATTTCT CAAGATATTA TTGAAGAGAT TGAAAATAAA ATGTCTGAGT TAGAAAAAAT AACTGGCAAA AAATTTGGTT CTCTTGAAAA TCCATTATTA GTATCAGTTA GATCTGGTGC AAGAGTTTCA ATGCCGGGTA TGATGGATAC AATTCTAAAC CTTGGATTAA ATGATGAATC AGTAGAAGCT ATGGCTAAAT TAACAAATAA TCCAAGATTT GCTTATGATT CATATAGAAG ATTTATTCAA ATGTTTGCTG ATGTTGTAAT GGGTGTTGAA AAAAGACTTT TTGAAGATTT ACTAGACGAA GTTAAGGAAG AAAAAGGTTA TAAAATAGAT ACTGATTTAA CAGCAGAGGA TTTAAAAGAT TTAGTAGTAA AATTTAAAGC GCTTTATAAA AAGGAAAAGG GAGAAGATTT TCCAAGTAAT CCAAAAGAAC AACTTATAGA GGCAGTTACA GCTGTATTTA GATCATGGAA TAATCCAAGA GCAATTGTTT ATAGAAGATT AAATGATATT CCAGGAGAAT GGGGTACAGC AGTTAACGTT CAAGAGATGG TATTTGGAAA TAAGGGAGAA ACTTCAGGAA CTGGAGTTGC ATTTTCAAGA AACCCAGCTA ATGGGGATAA TGAATTATAT GGTGAGTATT TAATGAATGC TCAAGGTGAG GATGTTGTTG CAGGTATAAG AACACCAGAG CCAATAAGCC ATTTAGAAGC TCAAAACCCT ACAATATATA AGCAATTTAC AGATATAGTT AATACATTAG AAAAGCATTA TAGAGATATG CAAGACATGG AATTTACAAT AGAAGATGGA AAGTTATATT TCCTTCAAAC TAGAAATGGT AAGAGAACTG CTCAAGCAGC TTTAAAAATA GCTGTTGATT TAGTTGAAGA AGGAATGTTA ACTAAGGAAG AGGCTATATT AAAAGTTGAG CCTAAACAAT TAGATACATT ACTTCACCCT GCTTTTGCAT CTGATGGCTT AAAAGAAGCT AAAATAGTTG CAAAGGGATT ACCAGCATCA CCAGGAGCTG CATGTGGTAA AATAGCTTTC ACAGCTGAAG AAGCTAAGGA AAGAAAAGCA AATGGTGAAA AGGTTGTATT AGTAAGATTA GAGACTTCAC CAGAAGATAT AGAAGGTATG ATTGCTGCAG AAGGTATCTT AACTGTTAGA GGAGGAATGA CTTCTCATGC AGCCGTTGTA GCAAGAGGAA TGGGTACTTG CTGTGTAGCA GGATGTGGAG AATTAAAAGT TAATGAAGAA GCTAGAACTT TAGAAGTTAA TGGACAAGTA TTAACCTTTG ATGATTATAT CTCAATAGAT GGTTCAACAG GACACATCTA TGCTGAACAA GTTAAGACAG TATCTCCAGA AATTACAGGA CATTTCGCTA CATTTATGGG ATGGGCTGAT GAAATAAGAA AATTAAAGGT TAGAACTAAT GCTGATACAC CAAGAGATAC TAAACAAGCT GTTGAATTTG GTGCAGAAGG TATTGGATTA TGTAGAACAG AGCATATGTT CTTTGCTGAG GATAGAATTT TAGCTGTTAG AGAAATGATC TTAGCTAAGA ATGAGGATAG TAGAAGAGTT GCATTAGAAA AACTTCTACC AATGCAAAGA GAAGACTTTA TAGGAATGTA TGAAGCTTTA GAAGAAAGAC CAGCTACAAT AAGATTCTTA GATCCACCTC TACATGAATT CTTACCAAAT GAAGAGGAAG ATATAAATGC CTTAGCTAAA GAAATTGGAG TAAGTCCAGC TGAGATTAAG AATGTAGTTG CTGAATTACA TGAATTTAAC CCAATGATGG GGCATAGAGG ATGTCGTTTA GCAGTATCTT ATCCAGAGAT AGCTGAAATG CAAACAAGAG CTGTCATAGA GGCTGCCATA GAAGTTAAAA AGAATAAAGG ATACAATATA GTTCCTGAAA TAATGATTCC TTTAATAGGT GAAATAAAAG AATTAAAATA TGTTAAAAAT GTAGTTGTTG AAACAGCTAA GACAGTAATG GAAGAGAAAG GTGTTCAATT AGATTATAAG GTTGGAACAA TGATTGAAAT TCCAAGAGCT GCTTTAACAG CTGATAAGAT AGCAGAAGAA GCTGAGTTCT TCTCCTTTGG AACAAATGAC TTAACTCAAA TGACATTTGG ATTCTCAAGA GATGATGCAG CTAAATTCTT AAAAGATTAC TATGAAAAAG GAATATATGA GCAAGATCCA TTTGCTAAAT TAGACCAAGA AGGCGTTGGA GAGCTTATGA GAATTGCTTG TGAAAAAGGT AAGGCAACAA GACCTGATAT TAAATTAGGT ATATGTGGAG AACATGGGGG AGATCCTTCA TCTGTTGAGT TCTGCCACAA CTTAGGATTA AATTATGTAA GTTGTTCACC TTACAGAGTT CCATTAGCAA GACTTGCAGC TGCACAAGCA CAAGTTAAAA ATAAAAGATA A
length
2631
status
WGS: automated extract (BIGSdb)
date entered
2020-10-26
datestamp
2020-10-26
sender
Auto Definer
curator
Auto Definer, PubMLST (automated assignment script)

Profiles containing this allele

cgMLST

Isolate databases

PubMLST isolates
Contains data for a collection of isolates that represent the total known diversity of Clostridium perfringens. For every allelic profile in the profiles database there should be at least one corresponding isolate deposited here. Any isolate may be submitted to this database and consequently it should be noted that it does not represent a population sample.