PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - secA2: 9

Provenance/meta data

locus
secA2
allele
9
sequence
ATGTCAGTTT TAGATACAAT ACTTGATAAA GCAGATGAAC AAGAAATTAA GAAGTTGAAT TTAATAGTAG ATAAAATAGA GGCTTTGGAA GAAGAAATAC AAAACTTATC TGATGATGAA TTGAAAGAAA TGACTAATGT ATTTAGGAAT AGATTAAATA ATGGAGAAAC TTTAGATGAC ATATTAATGG AAGCTTTTGC AGTTGTAAGA GAAGTATCGA AAAGAAAATT AGGAATGCGT CAATATAGGG TACAGTTAAT TGGTGGGATA GTAATACATC AAGGTAAAAT CGCTGAGATG AAAACAGGTG AAGGTAAAAC GTTAGTTGAA GTAGCACCAG TATATCTAAA TGCTCTTACA GGCAAGGGTG TACATGTAAT CACAGTAAAT GATTATCTGG CAGAACGTGA TAAAGAACTT ATGAGACCAG TTTATGAATC TCTTGGTATG ACAGTAGGAG TAATTATATC TAACCAAGAC CCAAATATAA GAAAACAACA ATATAAATGT GATATAACTT ATGGTACAAA TAGTGAATTT GGATTTGATT ATTTAAGAGA TAATATGGTG CCAGATTTAT CTTATAAAGT ACAAAGAGAA CTAAACTTTG CCATAGTAGA TGAGGTAGAC TCAATATTAA TAGATGAAGC TAGAACTCCA CTTATTATTG CAGGAGATGG AGATGAAGAT TTAAAGCTTT ATGAGTTAGC AAATAGTTTT ATAAAAACTG TTAAAGAAGA AGACTTTGAG ATGGATAGAA AAGACAAAAC TATAGCATTA ACAGCAAGTG GTATAAGTAA AGCTGAGTCA TTTTTTGGTA TAACAAACCT TACTGATATA AAGAACATAG AATTATATCA TCATATAAAT CAAGCTTTAA GAGGTCATAA GCTTATGGAA AAAGATGTTG ACTATGTTAT TTCAAATGGA GAAGTAATGA TAGTTGATGA ATTTACAGGA AGAGTAATGG ATGGAAGAAG ATATACAGAT GGACTTCACC AAGCTATAGA AGCTAAAGAA GGTGTTGAAA TAAAAAATGA ATCTAAAACC ATGGCTACAG TTACTTATCA AAATTTCTTT AGATTATATG AAAAGCTTTC TGGTATGACT GGTACTGCAA AGACAGAAGA AGGGGAATTT GAGTCAATCT ATAAATTAAA TGTTGTCCAA ATACCAACTA ATAAACCAGT GATTAGAGCT GATTTGCATG ATAAGGTATT TAAAACAGAA GAAGAAAAGT ATAGTGCTGT TGTAGAAGAA ATAATAAGGA TACATAAGAC TAGACAGCCA ATACTTGTAG GAACAGTTTC TGTTGAAAAA TCTGAGAAGC TGTCTAAAAT GCTTAAAAAA CAAGGTATTA AGCATCAAGT CTTAAATGCC AAACAACATG ATAAAGAGGC CGAGATAATT TCTAAAGCTG GTAAATTAGA TGCTATAACG ATTGCTACAA ATATGGCAGG TAGAGGAACC GATATTTCTC TAGGTGCAGG AGATAAAGAA GAAGAGCAAG AAGTTAAAAA TTTAGGTGGA CTTTATGTTA TAGGAACAGA AAGACACGAA TCAAGAAGAA TTGATAATCA GCTTAGAGGA CGTTCTGGTC GTCAAGGAGA TCCAGGTACA TCAAGATTCT TTGTAAGTCT TGAAGATGAT GTAATAAAGC TTTATGGTGG AAAAACTATA GAGAAACTTA TGAAGAGAAC AAGTTCAAAG GAAAATACGG CTATTGAAAG TAAAGCACTT ACAAGAGCTA TAGAAAGAGC GCAAAAAGGT GTAGAAGGTA AAAATTTTGA AATAAGAAAA AATGTTCTTA AATATGATGA TACTATTAAT GAGCAAAGAA AAGTTATATA TAATGAAAGA AATAAAGTGT TAAATGATGA AGATATACAA GAAGATATTC AAAAAATGGT TAAAGACATC ATACAAGAAG CAGGAGAAAC TTATTTAATT GGAAGAAAAA GAGATTATTA TGGATATTTT AAACATTTAT ATAGTACATT TATGCCAGCA GATACATTAC TAATACCTGG TGTAGATAAA AAAAGTGTCC AAGAGATAAT TGATAGCACA TATGAAATTT CAAAAAGGGT TTATGACTTG AAAAAGATGA TGATTGGTAT TGATAAGGTT GCAGAGTTAG AAAAAACAGT ACTTTTAAAA GTGGTTGATC AATACTGGAT AGACCATATA GATGCTATGG AACAGTTAAG ACAGTATATA GGTCTTAAAT CTTATGCTCA AAAAGATCCA TTTAAGGAAT ATGCTTTAGA AGGGTATGAC ATGTTTGAAG CTTTAAATAA AAATATAAGG GAAGCAACAG TGCAATACTT ATATAAATTT AACTAA
length
2346
status
Sanger trace checked
date entered
2012-01-06
datestamp
2012-01-06
sender
Kate Dingle
curator
Kate Dingle, University of Oxford, UK
S layer cassette variant
6