PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - secA2: 6

Provenance/meta data

locus
secA2
allele
6
sequence
ATGTCAGTTT TAGATACAAT ACTTGATAAA GCAGATGAAC AAGAAATTAA GAAGTTGAAT TTAATAGTAG ATAAAATAGA GGCTTTGGAA GAAAAAATAC AAAACTTATC TGATGATGAA TTGAAAGAAA TGACTAATGT ATTTAGGAAT AGATTAAATA ATGGAGAAAC TTTAGATGAC ATATTAATGG AAGCTTTTGC AGTTGTAAGA GAAGTATCAA AAAGAAAATT AGGAATGCGT CAATATAGAG TACAGTTAAT TGGTGGGATA GTAATACATC AAGGTAAAAT CGCTGAGATG AAAACAGGTG AAGGTAAAAC GTTAGTTGAA GTAGCACCAG TATATCTAAA TGCTCTTACA GGTAAGGGTG TACATGTAAT CACAGTAAAT GATTACCTGG CAGAACGTGA TAAAGAACTT ATGAGACCAG TTTATGAATC TCTTGGTATG ACAGTAGGAG TAATTATAGC TAACCAAGAC CAAAATATAA GAAAACAACA GTATAAATGT GATATAACTT ATGGTACAAA TAGTGAATTT GGATTTGATT ATTTAAGAGA TAATATGGTT CCAGATTTAT CTCATAAGGT ACAAAGAGAA CTAAACTTTG CCATAGTAGA TGAGGTAGAC TCAATATTAA TAGATGAAGC TAGAACTCCG CTTATTATTG CAGGAGATGG AGATGAAGAT TTAAAACTTT ATGAATTGGC AAATAGCTTT ATAAAAACTA TTAAAGAAGA AGACTTTGAG ATGGATAGAA AAGATAAAAC TATAGCATTA ACAGCAAGTG GTATAAGCAA AGCTGAGTCA TTTTTTGGTA TAACAAACCT TACTGATATA AAGAATATAG AATTATATCA TCACATAAAT CAAGCTTTAA GAGGTCATAA GCTTATGGAA AAAGATGTTG ACTATGTTAT CTCAAATGGA GAAGTAATGA TAGTTGACGA ATTTACAGGA AGAGTAATGG ATGGTAGAAG ATATACAGAT GGACTTCACC AAGCTATAGA AGCAAAAGAA GGTGTTGAGA TAAATAATGA ATCTAAAACT ATGGCTACTG TGACTTATCA AAATTTCTTC AGACTATATG AAAAACTTTC TGGTATGACT GGTACTGCAA AGACAGAAGA AGGGGAATTT GAGTCAATCT ATAAACTAAA TGTTGTTCAA ATACCAACTA ATAAACCAGT GATTAGAGCT GATTTACATG ATAAGGTATT TAAGACAGAA GAAGAAAAGT ATAATGCTGT TGTAGAAGAA ATAATAAGGA TACATAAGAC TAGACAACCA ATACTTGTAG GAACAGTTTC TGTTGAAAAA TCTGAAAAAT TATCTAGAAT GCTTAAAAAA CAAGGTATTA AGCATCAAGT CTTAAATGCA AAACAACATG ATAAAGAGGC GGAGATAATT TCTAAAGCTG GTAAATTAGA TGCTATAACG ATTGCTACAA ATATGGCAGG TAGAGGAACG GATATTTCTC TAGGTGCAGG AGATAGAGAA GAAGAACAAC AAGTTAAAAA TTTAGGTGGG CTTTATGTTA TAGGAACAGA AAGACACGAA TCAAGAAGAA TTGATAATCA GCTTAGAGGA CGTTCTGGTC GTCAAGGAGA CCCAGGTACA TCAAGATTCT TTGTAAGTCT TGAAGATGAT GTAATAAAGC TTTATGGTGG AAAAACTATA GAGAAACTTA TGAAGAGAAC AAGTTCAAAG GAAAATACTG CTATTGAAAG TAAAGCACTT ACAAGAGCTA TAGAAAGAGC TCAAAAAGGT GTAGAAGGTA AAAATTTTGA AATAAGAAAA AATGTCCTTA AATATGATGA TACTATTAAT GAACAAAGAA AAGTTATATA TAATGAAAGA AATAAAGTTT TAAATAATGA AGACATTCAA GAAGATATTC AAAAAATGGT TAAAGATATC ATACAAGAAG CAGGAGAAAA TTATTTAGTT GGAAGAAAAA GAGATTATTA TGGATATTTT AAATATCTAT ATAGTACATT TATGCCAGCA GATACACTAT TAATACCTGG AGTAGATAAA AAAAGTGTTC AAGAAATAGT TGATAGTACT TATGAAATTT CAAAAAGAGT TTATGATTTA AAAAAGATGA TGCTTGGTAT TGATAAGGTT TCAGAGTTGG AAAAGACAGT ACTTTTAAAA GTAGTTGACC AATACTGGAT AGACCATATA GATGCTATGG AACAGTTAAG ACAGTATATA GGTCTTAAAT CTTATGCTCA AAAAGACCCG TTTAAGGAAT ATGCTTTAGA AGGATATGAC ATGTTTGAAG CTTTAAATAA AAATATAAGG GAAGCAACAG TGCAATACTT ATATAAATTT AACTAA
length
2346
status
Sanger trace checked
date entered
2012-01-06
datestamp
2012-01-06
sender
Kate Dingle
curator
Kate Dingle, University of Oxford, UK
S layer cassette variant
6