PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - secA2: 4

Provenance/meta data

locus
secA2
allele
4
sequence
ATGTCAGTTT TAGATGCAAT CTTAGATAAA GCGGATGAAC AAGAAATTAA AAAATTAAAT TTAATAGTAG ATAAAATAGA ATCTTTAGAA AAAGATATGG AAATCAAAGA GAATGAACAA TTAAAAGAAA TGACAAATAC TTTTAGACTT AGATTAGACA AAGGTGAAAG TTTGGATGAT ATACTTCCAG AAGCATTTGC TGTTGTTAGA GAGGTCTCAA AAAGAGTTTT AGGAATGCGT CAATATAAAG TTCAGTTAAT TGGAGGTATA GTAATTCATC AAGGAAAGAT AGCTGAGATG AAGACTGGTG AGGGGAAAAC TTTAGTTGAG GTAGCTCCAG TATATCTAAA TGCTTTAACA GGAAAAGGTG TACATGTAAT TACAGTAAAT GATTATTTGG CAGAACGTGA TAAAGAACTT ATGCGTCCAG TATATGAATT TTTAGGATTG ACTGTAGGTG TAATTTTATC TAACCAAGAC CCAAGTATAA GAAAAGAACA ATATAAATGT GATATAACTT ATGGAACAAA TAGTGAATTT GGATTTGACT ATTTAAGAGA TAATATGGTG CCAGATTTGT CTCATAAAGT ACAAAGGGAA CTAAACTTTG CCATAGTAGA TGAGATAGAC TCAATATTAA TAGATGAAGC TAGAACTCCA CTTATTATTG CAGGAGATGG TGATGAAGAT TTAAAACTTT ATGAGTTAGC AAATAACTTT GTAAAAACTG TTAAAGAAGA AGACTTTGAG ATGGATAGAA AAGATAAAAC TATAGCATTA ACAGCAAGTG GTATAAGCAA AGCTGAGTCA TTTTTTGGTA TAACAAACCT TACTGATATA AAGAATATAG AATTATATCA TCATATAAAT CAAGCTTTAA GAGGTCATAA GCTTATGGAA AAAGATGTTG ACTATGTTAT CTCAAATGGA GAAGTAATGA TAGTTGACGA ATTTACAGGA AGAGTAATGG ATGGTAGAAG ATATACAGAT GGACTTCACC AAGCTATAGA AGCCAAAGAA GGTGTTGAGA TAAAGAATGA ATCTAAAACT ATGGCTACTG TGACTTATCA AAATTTCTTC AGACTATATG AAAAACTTTC TGGTATGACT GGTACTGCAA AGACAGAAGA AGGGGAATTT GAGTCAATCT ATAAATTAAA TGTTGTCCAA ATACCAACTA ATAGACCAGT TATTAGAGCT GATTTGCATG ATAAGGTATT TAAAACAGAA GAAGAAAAGT ATAGTGCTGT TGTAGAAGAA ATAATAAGGA TACATAAGAC TAGACAGCCA ATACTCGTGG GAACAGTTTC TGTTGAAAAA TCTGAGAAGT TATCTAAAAT GCTTAAGAAG CAAGGTATTA AGCATCAAGT CTTAAATGCT AAACAACATG ATAAAGAGGC AGAGGTAATT TCTAAAGCTG GTAAATTAGA TGCTATAACG ATTGCTACAA ATATGGCAGG TAGAGGTACG GATATTTCTC TAGGTGCAGG AGATAAAGAA GAAGAAGAAA AAGTTAAAAA TTTAGGTGGT CTTTATGTTA TAGGAACAGA AAGACACGAA TCAAGAAGAA TTGACAATCA GCTTAGAGGG CGTTCTGGTC GTCAAGGAGA CCCAGGTACA TCAAGATTTT TTGTAAGTCT TGAAGATGAT GTAATAAAGC TTTATGGTGG AAAAACTATA GAGAAACTTA TGAAGAGAAC AAGTTCAAAG GAAAATACGG CTATTGAAAG TAAAGCACTT ACAAGGGCTA TAGAAAGAGC ACAAAAAGGT GTAGAAGGTA AGAATTTTGA AATAAGAAAA AATGTTCTTA AATATGATGA TACTATTAAT GAGCAAAGAA AGGTTATATA TAATGAAAGA AATAAAGTGT TAAATGATGA AGATATAAAA GAAGATATTC AAAAAATGGT TAAAGACATC ATACAAGAAG CAGGAGAAAC TTATTTAATT GGAAGAAAAA GAGATTATTA TGGATATTTT AAACATTTAT ATAGTACATT TATGCCTGCA GATACATTAC TAATACCCGG TGTAGATAAA AAAAGTGTCC AAGAGATAAT TGATAGCACA TATGAAATTT CAAAAAGGGT TTATGACTTG AAAAAGATGA TGATTGGTAT TGATAAAGTT GCGGAGTTAG AAAAAACAGT ACTTTTAAAA GTGGTTGATC AATACTGGAT AGATCATATA GATGCTATGG AACAGTTAAG ACAGTATATA GGTCTTAAAT CTTATGCTCA AAAAGATCCG TTTAAAGAAT ATGCTTTAGA AGGATATGAT ATGTTTGAAG CTTTAAATAA AAATATAAGG GAAGCAACAG TACAATACTT ATATAAATTT AACTAA
length
2346
status
Sanger trace checked
date entered
2012-01-06
datestamp
2012-01-06
sender
Kate Dingle
curator
Kate Dingle, University of Oxford, UK
S layer cassette variant
4