PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - secA2: 3

Provenance/meta data

locus
secA2
allele
3
sequence
ATGTCAGTTA TAGATTCGAT ACTTGACAAA GCAGATGAAC AAGAAATAAA GAAATTGAAT GTTATAGTAG ATAAAATAGA TGCATTAGAA GATAGTATGA AAAATCTATC AGATGAAGAA TTAAAAGACA TGACAGTTAT ATTTAAAGAT AGACTTAAAA AAGGTGAAAC TTTAGATGAT ATACTTCCAG AAGCATTTGC TGTAGTAAGA GAAGTATCAA AAAGAAAATT AGGAATGCGT CAATATAGAG TGCAATTAAT TGGAGGAATA GTAATACATC AAGGAAAGAT AGCAGAGATG AAAACTGGTG AAGGTAAAAC TCTAGTTGAA GTAGCACCAG TATATTTAAA TGCCCTTACA GGTAAGGGTG TACATGTAAT CACAGTAAAT GATTATCTGG CAGAACGTGA TAAGGAGCTT ATGCGTCCAG TTTATGAATC TCTTGGTATG ACAGTAGGAG TAATTATATC TAACCAGGAC CCAAATATAA GAAAACAACA ATATAAATGT GATATAACTT ATGGTACAAA TAGTGAATTT GGATTTGATT ATTTAAGAGA TAATATGGTG CCAGATTCAT CTTATAAAGT ACAAAGAGAA CTAAACTTTG CCATAGTAGA TGAGGTAGAC TCAATATTAA TAGATGAAGC TAGAACTCCA CTTATTATTG CAGGAGATGG TGATGAAGAT TTAAAACTTT ATGAGTTAGC AAATAACTTT GTAAAAACTG TTAAAGAAGA AGATTTTGAG CTGGACAGAA AAGATAAAAC TATAGCATTA ACAGCAAGTG GTATAAGCAA AGCTGAGTCA TTTTTTGGTA TAACAAACCT TACTGATATA AAGAATATAG AATTATATCA TCATATAAAT CAAGCTTTAA GAGGTCATAA GCTTATGGAA AAAGATGTTG ACTATGTTAT CTCAAATGGA GAAGTAATGA TAGTTGACGA ATTTACAGGA AGAGTAATGG ATGGTAGAAG ATATACAGAT GGACTTCACC AAGCTATAGA AGCAAAAGAA GGTGTTGAGA TAAAGAATGA ATCTAAAACT ATGGCTACTG TGACTTATCA AAATTTCTTC AGACTATATG AAAAACTTTC TGGTATGACT GGTACTGCAA AGACAGAAGA AGGAGAATTT GAGTCAATCT ATAAATTAAA TGTTGTCCAA ATACCAACTA ATAAACCAGT GATTAGAGCT GATTTACATG ATAAGGTATT TAAAACAGAA GAAGAAAAGT ATAGTGCTGT TGTAGAAGAA ATAATAAGGA TACATAAGAC TAGACAGCCA ATACTTGTAG GAACAGTTTC TGTTGAAAAA TCTGAGAAGC TGTCTAAAAT GCTTAAAAAA CAAGGTATTA AGCATCAAGT CTTAAATGCT AAACAACATG ATAAAGAGGC AGAGATAATT TCTAAAGCTG GTAAATTAGA TGCTATAACG ATTGCTACAA ATATGGCAGG TAGAGGAACC GATATTTCTC TAGGTGCAGG AGATAAAGAA GAAGAACAAG AAGTTAAAGA TTTAGGTGGA CTTTATGTTA TAGGAACAGA AAGACACGAA TCAAGAAGAA TTGATAATCA GCTTAGAGGG CGTTCTGGTC GTCAAGGAGA CCCAGGTACA TCAAGATTCT TTGTAAGTCT TGAAGATGAT GTAATAAAGC TTTATGGTGG AAAAACTATA GAGAAACTTA TGAAGAGAAC AAGTTCAAAG GAAAATACTG CTATTGAAAG TAAAGCACTT ACAAGGGCTA TAGAAAGAGC ACAAAAGGGT GTAGAAGGTA AAAATTTTGA AATAAGAAAA AATGTCCTTA AATATGATGA TACTATTAAT GAGCAAAGAA AAGTTATATA TAATGAAAGA AATAAAGTGT TAAATGATGA AGATATACAA GAAGATATTC AAAAAATGGT TAAGGACATC ATACAAGAAG CAGGAGAAAC TTATTTAATT GGAAGAAAAA GAGATTATTA TGGATATTTT AAACATTTAT ATAGTACATT TATGCCAGCA GATACATTAC TAATACCTGG TGTAGATAAA AAAAGTGTCC AAGAGATAAT TGATAGCACA TATGAAATTT CAAAAAGAGT TTATGACTTG AAAAAGATGA TGCTTGGTAT TGATAAGGTT GCAGAGTTAG AAAAAACAGT ACTTTTAAAA GTGGTTGATC AATACTGGAT AGATCATATA GATGCTATGG AACAGTTAAG ACAGTATATA GGTCTTAAAT CTTATGCTCA AAAAGACCCA TTTAAGGAAT ATGCTTTAGA AGGATATGAC ATGTTTGAAG CTTTAAATAA AAATATAAGG GAAGCAACAG TGCAATACTT ATACAAATTT AACTAA
length
2346
status
Sanger trace checked
date entered
2012-01-06
datestamp
2012-01-06
sender
Kate Dingle
curator
Kate Dingle, University of Oxford, UK
S layer cassette variant
7