PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - secA2: 24

Provenance/meta data

locus
secA2
allele
24
sequence
ATGTCAGTTT TGGATACAAT ATTGGATAAA GCAGATGAGC AGGAAATAAG AAGGCTTAAT GTGATAGTTG ATAAAATAGA ATCTTTAGAA AAAGATATAG AAAATATGTC TGATGACGAA TTAAAAAAAA TGACAGACCT ATTTAGAGAT AGATTAAAAA AAGGAGAAAC TTTAGATAGT TTATTACCAG AAGCATTTGC AGTGGCAAGA GAAGCTTCAA AAAGAGTTTT AGGAATGCGT CAATATAGGG TTCAATTAAT TGGAGGCATT GTAATTCATC AAGGAAAAAT AGCAGAAATG AAAACTGGTG AAGGTAAAAC TTTGGTAGAA GTTGCACCTG TTTATCTAAA TGCTTTAACA GGTAAAGGTG TGCATGTTGT TACAGTAAAT GACTATCTAG CACAACGTGA TAAAGAGCTA ATGCAACCAG TGTATGAGTT TTTAGGTATG TCTGTAGGAG TAATTATTGC AGATCTTATA CCTGAAGTTA GAAAAGTTCA ATACAATTGT GATATTACTT ATGGTACAAA TAATGAATTT GGATTTGATT ATTTAAAAGA TAATATGGTA ACTAAAAAGT TTGATAAAGT ACAAAGAGAG TTGAATTTTG CCATAGTTGA TGAGGTTGAC TCAATTCTTA TAGATGAAGC TAGAACTCCA CTTATAATTG CTGGAGAGGG TGATGAAGAT TCAAAACTTT ATGAATTAGC AAATTCATTT ATAAAAACAA TAAAAGAAGA AGATTATGAA TTAGATAGAA AAGATAAGAC CGTAGCTCTA AAGGAAAGTG GTATTGATAA GGCAGAATCA TTTTTTGGGA TTAAAAATCT TACAGATATA GAAAATATAG AATTATATCA TCATATAAAT CAGGCTCTTA GGGGTCACAA ACTTATGGAA AAAGATGTTG ATTATGTTGT TGTTAATCAA GAAGTAATGA TAGTTGATGA ATTTACAGGA AGAGTAATGG ATGGAAGAAG ATATACAGAT GGCTTACACC AAGCTATAGA AGCAAAAGAA GGGGTAGAAA TAAAAGATGA ATCTAAAACT ATGGCTACAA TTACATTCCA GAATTTCTTT AGATTATATA ATAAACTTTC TGGTATGACA GGGACTGCTA AAACTGAAGA AGGAGAATTT GAATCAATTT ATAAATTAAA TGTTGTACAA ATTCCTACTA ACAAACCAAT TATAAGAGCA GATCTTCATG ATAAAGTGTT TAGAACAGAG AAAGAAAAGT ATCAAGCTGT TGTAGAAGAA GTAATAAGGA TACATAAAAC AAAACAGCCA ATTCTTATTG GTACTGTTTC TGTTGAGAAA TCAGAAATGT TATCTGGTAT GCTTAAGAAA GAAGGAATAA AACATCAAGT TCTAAATGCT AAGGAAAATG ATAAAGAAGC ATTGATAGTG TCAAAGGCTG GTAAGTTGGG TTCAGTAACT ATTGCAACTA ATATGGCAGG TAGAGGAACA GATATTGCTT TAGGAGCAGG TGATAAAGAA GAAGAAAGTA GAGTAAAGGA ATTAGGAGGA CTTTATGTAA TAGGAACTGA GAGACATGAA TCTAGAAGAA TCGATAATCA GCTTAGAGGG CGTTCTGGAC GTCAAGGTGA TCCAGGAACA TCAAGGTTTT TTGTTAGTCT TGAAGATGAT GTAATCAAAT TGTATGGTGG AAAAAGTATA GAGAAACTAA TGAAACGACC AAATTCAAAT AAAAATAATT CTATTGAAAG TAAATCTCTT ACAAAGGCAA TAGAGAGAGC TCAAAAAGGG GTGGAAGGTA AAAATTTTGA ATTAAGGAAA AATGTTCTTA AATATGATGA TACTATAAAT GAACAAAGAA AAGTAATCTA TAACGAAAGA AATAAAGTTC TAAATGATGA AGATATACAA GTAGATATTC AAAACATGGT TAAAGATATA ATAAAAGAAG CTGCTGCTGA ATATTTAACA AAAAGAAAGA GGGATTACTA TGGATATTTT AAGCATCTTT ATAATACATT TATGCCAGCT GATACCTTAC TAATACCTGA CTTAGATAAT AAAAGTATTG AGGATATAAT TGATAGTACT TATGAAATAT CAAAAAGAGT TTATGATTTA AAAAAGATGG TAGTAGGCCT TGACAAAATA ACCGAAATGG AAAAAATTGT TCTTTTAAAA GTAGTTGATC AATATTGGGT AGAACATATA GATGCTATGG AGCAATTAAA ACAATATGTA GGATTTAAAT CATATGCTCA AAAAGATCCT TTCAAAGAAT ATGCTATGGA AGGTTATGAG ATGTTTGAAT CATTAAATAA AAATATAAGA GAGACGACTA TACAGTATTT ATATAAATTT AATTAA
length
2346
status
Sanger trace checked
date entered
2012-01-06
datestamp
2012-01-06
sender
Kate Dingle
curator
Kate Dingle, University of Oxford, UK
S layer cassette variant
9