PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - secA2: 22

Provenance/meta data

locus
secA2
allele
22
sequence
ATGTCAGTTA TAGATGCGAT ACTTGACAAA GCAGATGAAC AAGAAATAAA GAAATTAAAT GTTATAGTAG ATAAAATAGA TGCACTTGAA GAGAGTATGA AAAAACTATC AGATGAAGAA CTAAAAGACA TGACAGCTAT ATTTAAAGAT AGACTTAAAA AAGGTGAAAC TTTAGATGAT ATACTTCCAG AAGCATTTGC TGTAGTAAGA GAAGTATCAA AAAGAAAATT AGGAATGCGT CAGTATAGAG TACAATTAAT TGGTGGTATA GTAATACATC AAGGAAAAAT AGCAGAGATG AAAACTGGTG AAGGTAAAAC TCTAGTTGAA GTAGCACCAG TATATTTAAA TGCCCTTACA GGTAAGGGTG TACATGTAAT CACAGTAAAT GACTATCTGG CAGAACGTGA TAAGGAGCTT ATGCGTCCAG TTTATGAATC TCTTGATATG ACGGTAGGAG TAATTATATC TAACCAAGAC CCAAGTATAA GAAAAGAACA ATATAAATGT GATATAACTT ATGGAACAAA TAGTGAATTT GGATTTGACT ATTTAAGAGA TAATATGGTG CCAGATTTAT CTCATAAAGT ACAAAGAGAA CTAAATTTTG CTATAGTAGA TGAAGTTGAC TCAATATTAA TAGATGAAGC TAGAACCCCG CTTATTATTG CAGGAGATGG TGATGAAGAT TTAAAACTTT ATGAGTTAGC AAATAGCTTT GTAAAAACTG TTAAAGAAGA AGACTTTGAG ATGGACAGAA AAGATAAAAC TATAGCATTA ACAGCAAGTG GTATAAGTAA AGCTGAGTCA TTTTTTGGTA TAACAAACCT TACTGATATA AAGAACATAG AATTATATCA TCATATAAAT CAAGCTTTAA GAGGTCACAA ACTTATGGAA AAAGATGTTG ACTATGTTAT TTCAAATGGA GAAGTAATGA TAGTTGACGA ATTTACAGGA AGAGTAATGG ATGGTAGAAG ATATACAGAT GGACTTCACC AAGCTATAGA AGCCAAAGAA GGTGTTGAGA TAAAGAATGA ATCTAAAACT ATGGCTACTG TGACTTATCA AAATTTCTTC AGACTATATG AAAAACTTTC TGGTATGACT GGTACTGCAA AGACAGAAGA AGGAGAATTT GAGTCAATCT ATAAATTAAA TGTTGTCCAA ATACCAACTA ATAAACCAGT TATTAGAGCT GATTTACATG ATAAGGTATT TAAAACAGAA GAAGAAAAGT ATAGCGCTGT TGTAGAAGAA ATAATAAGGA TACATAAGAC TAGACAGCCA ATACTCGTGG GAACAGTTTC GGTTGAGAAA TCTGAAAAAT TATCTAAAAT GCTTAAAAAA CAAGGTATTA ACCATCAAGT CTTAAATGCG AAACAACATG ATAAAGAGGC AGAGATAATT TCTAAAGCTG GTAAGTTAGA TGCTATAACG ATTGCTACAA ATATGGCAGG TAGAGGTACA GATATTTCTC TAGGTGCAGG AGATAAAGAA GAAGAAGAAA AAGTTAAAAA TTTAGGTGGT CTTTATGTTA TAGGAACAGA AAGACACGAA TCAAGAAGAA TTGATAATCA GCTTAGAGGG CGTTCTGGTC GTCAAGGAGA CCCAGGTACA TCAAGATTCT TTGTAAGTCT TGAAGATGAT GTAATAAAGC TTTATGGTGG AAAAACTATA GAAAAACTTA TGAAGAGAAC AAGTTCAAAG GAAAATACGG CTATTGAAAG TAAAGCACTT ACAAGAGCTA TAGAAAGAGC GCAAAAAGGT GTAGAAGGTA AAAATTTTGA AATAAGAAAA AATGTTCTTA AATATGATGA TACTATTAAT GAGCAAAGAA AAGTTATATA TAATGAAAGA AATAAAGTGT TAAATGATGA AGATATACAA GAAGATATTC AAAAAATGGT TAAAGACATC ATACAAGAAG CAGGAGAAAC TTATTTAATT GGAAGAAAAA GAGATTATTA TGGATATTTT AAACATTTAT ATAGTACATT TATGCCAGCA GATACATTAC TAATACCTGG TGTAGATAAA AAAAGTGTCC AAGAGATAAT TGATAGCACA TATGAAATTT CAAAAAGAGT TTATGACTTG AAAAAGATGA TGCTTGGTAT TGATAAGGTT GCAGAGTTAG AAAAAACAGT ACTTTTAAAA GTGGTTGATC AATACTGGAT AGATCATATA GATGCTATGG AACAGTTAAG ACAGTATATA GGTCTTAAAT CTTATGCTCA AAAAGACCCA TTTAAGGAAT ATGCTTTAGA AGGATATGAC ATGTTTGAAG CTTTAAATAA AAATATAAGG GAAGCAACAG TACAATACTT ATATAAATTT AACTAA
length
2346
status
Sanger trace checked
date entered
2012-01-06
datestamp
2012-01-06
sender
Kate Dingle
curator
Kate Dingle, University of Oxford, UK
S layer cassette variant
1