PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - secA2: 20

Provenance/meta data

locus
secA2
allele
20
sequence
ATGTCAGTTA TAGATTCGAT ACTTGACAAA GCAGATGAAC AAGAAATAAA GAAATTGAAT GTTATAGTAG ATAAAATAGA TGCACTAGAA GATGGTATGA AAAATCTATC AGATGAAGAA CTAAAAGATA TGACAGCTAT ATTTAAAAAG AAACTTGAAA AAGGTGAAAC TTTAGATGAT ATACTTCCAG AAGCCTTTGC TGTAGTAAGA GAAGTATCAA GAAGAAAATT AGGAATGCGT CAATATAGAG TTCAATTAAT TGGTGGTATA GTAATACACC AAGGAAAGAT AGCAGAGATG AAAACTGGTG AAGGTAAAAC TCTAGTTGAA GTAGCACCAG TATATTTGAA TGCTCTTACA GGTAAGGGTG TACATGTAAT CACAGTAAAT GATTACCTGG CAGAACGTGA TAAGGAGCTT ATGCGTCCAG TTTATGAATC TCTTGATATG ACAGTAGGAG TAATTATATC TAACCAAGAC CCAAGTATAA GAAAAGAACA ATATAAATGT GATATAACTT ATGGAACAAA TAGTGAATTT GGATTTGACT ATTTAAGAGA TAATATGGTG CCAGATTTAT CTCATAAAGT ACAAAGGGAA CTAAATTTTG CTATAGTAGA TGAAGTTGAC TCAATATTAA TAGATGAAGC TAGAACCCCA CTTATTATTG CAGGAGATGG TGATGAAGAT TTAAAACTTT ATGAGTTAGC AAATAGCTTT GTAAAAACTG TTAAAGAAGA AGACTTTGAG CTGGACAGAA AAGATAAAAC TATAGCATTA ACAGCAAGTG GTATAAGTAA AGCTGAGTCA TTTTTTGGTA TAACAAACCT TACTGATATA AAGAACATAG AATTATATCA TCATATAAAT CAAGCTTTAA GAGGTCATAA GCTTATGGAA AAAGATGTTG ACTATGTTAT TTCAAATGGA GAAGTAATGA TAGTTGACGA ATTTACAGGA AGAGTAATGG ATGGTAGAAG ATATACAGAT GGACTTCACC AAGCTATAGA AGCCAAAGAA GGTGTTGAGA TAAAGAATGA ATCTAAAACT ATGGCTACTG TGACTTATCA AAATTTCTTT AGACTATATG AAAAACTTTC TGGTATGACT GGTACTGCAA AGACAGAAGA AGGGGAATTT GAGTCAATCT ATAAATTAAA TGTTGTCCAA ATACCAACTA ATAAACCAGT TATTAGAGCT GATTTACATG ATAAGGTATT TAAAACAGAA GAAGAAAAGT ATAGTGCTGT TGTAGAAGAA ATAATAAGGA TACATAAGAC TAGACAGCCA ATACTTGTAG GAACAGTTTC TGTTGAAAAA TCTGAAAAGC TGTCTAGAAT GCTTAAAAAA CAAGGTATTA AGCATCAAGT ATTAAATGCT AAACAACATG ATAAAGAGGC AGAGATAATT TCTAAAGCCG GTAAATTAGA TGCTATAACG ATTGCTACAA ATATGGCAGG TAGAGGAACA GATATTTCTC TAGGTGCAGG AGATAAAGAA GAAGAACAAG AAGTTAAAGA TTTAGGTGGA CTTTATGTTA TAGGAACAGA AAGACACGAA TCAAGAAGAA TTGATAATCA GCTTAGAGGG CGTTCTGGTC GTCAAGGAGA TCCAGGTACA TCAAGATTCT TTGTAAGTCT TGAAGATGAT GTAATAAAGC TTTATGGTGG AAAAACTATA GAGAAACTTA TGAAGAGAAC AAGTTCAAAG GAAAATACTG ACATTGAAAG TAAAGCACTT ACAAGAGCTA TAGAAAGAGC TCAAAAAGGT GTAGAAGGTA AAAATTTTGA AATAAGAAAA AATGTCCTTA AATATGATGA TACTATTAAT GAACAAAGAA AAGTTATATA TAATGAAAGA AATAAAGTGT TAAATGATGA AGATATCCAA GAAGACATTC AAAAAATGGT TAAGAACATC ATACAAGAAG CAGGAGAAAC TTATTTAATT GGAAGAAAAA GAGATTATTA TGGATATTTT AAACATTTAT ATAGTACATT TATGCCAGCA GATACATTAC TAATACCTGG TGTAGATAAA AAAAGTGTCC AAGAAATAAT TGATAGCACA TATGAAATTT CAAAAAGGGT TTATGACTTG AAAAAGATGA TGATTGGTAT TGATAAGGTT GCAGAGTTAG AAAAAACAGT ACTTTTAAAA GTGGTTGACC AATACTGGAT AGATCATATA GATGCTATGG AACAGTTAAG ACAGTATATA GGTCTTAAAT CTTATGCTCA AAAAGACCCG TTTAAGGAAT ATGCTTTAGA AGGGTATGAC ATGTTTGAAG CTTTAAATAA AAATATAAGG GAAGCAACAG TACAATACTT ATATAAATTT AACTAA
length
2346
status
Sanger trace checked
date entered
2012-01-06
datestamp
2012-01-06
sender
Kate Dingle
curator
Kate Dingle, University of Oxford, UK
S layer cassette variant
8