PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - secA2: 17

Provenance/meta data

locus
secA2
allele
17
sequence
ATGTCAGTTT TAGATACAAT ACTTGATAAG GCAGATGAAC AAGAAATTAA GAAATTGAAT TTAATAGTAG ATAAAATAGA AGCTTTGGAA GAAAAAATAC AAAATTTATC TGATGATGAA CTGAAAGAAA TGACTAATGT ATTTAGGAAT AGATTAAATA ATGGAGAGAC TTTAGATGAT ATACTAATTG AAGCTTTTGC AGTTGTAAGA GAAGTATCAA AAAGAAAATT AGGAATGCGT CAGTATAGAG TGCAATTAAT TGGTGGTATA GTAATACATC AAGGAAAGAT CGCAGAGATG AAAACTGGTG AAGGTAAAAC TCTAGTTGAA GTAGCACCAG TATATTTGAA TGCCCTTACA GGTAAGGGTG TACATGTAAT CACAGTAAAT GATTACCTGG CAGAACGTGA TAAGGAACTT ATGCGTCCAG TTTATGAATC TCTTGATATG ACAGTAGGAG TAATTATATC TAACCAAGAC TCAAGTACAA GAAAAGAACA ATATAAATGT GATATAACTT ATGGAACAAA TAGTGAATTT GGATTTGACT ATTTAAGAGA TAATATGGTG CCAGATTTAT CTCATAAAGT ACAAAGGGAA CTAAATTTTG CTATAGTGGA TGAAGTCGAC TCAATATTAA TAGATGAAGC TAGAACCCCA CTTATTATTG CAGGAGATGG TGATGAAGAT TTAAAACTTT ATGAGTTAGC AAATAGCTTT GTAAAAACTG TTAAAGAAGA AGACTTTGAG ATGGATAGAA AAGATAAAAC TATAGCATTA ACAGCAAATG GTATAAGTAA AGCTGAGTCA TTTTTTGGTA TAACAAACCT TACTGATATA AAGAATATAG AATTATATCA TCATATAAAT CAAGCTTTAA GAGGTCATAA GCTTATGGAA AAAGATGTTG ACTATGTTAT TTCAAATGGA GAAGTAATGA TAGTTGACGA ATTTACAGGA AGAGTAATGG ATGGTAGAAG ATATACAGAT GGACTTCACC AAGCTATAGA AGCCAAAGAA GGTGTTGAGA TAAAGAATGA ATCTAAGACT ATGGCTACTG TTACTTATCA AAATTTCTTT AGATTATATG ACAAACTTTC TGGTATGACT GGTACTGCAA AAACAGAAGA AGGTGAATTT GAGTCAATCT ATAAATTAAA TGTTGTCCAA ATACCAACTA ATAAACCAGT GATTAGAGCT GATTTACATG ATAAGGTATT TAAAACAGAA GAAGAAAAGT ATAGCGCTGT TGTAGAAGAA ATAATAAGGA TACATAAGAC TAGACAGCCA ATACTTGTAG GAACAGTTTC CGTTGAAAAA TCTGAGAAGT TATCTAAAAT GCTTAAAAAA CAAGGTATTA AACATCAAGT CTTAAACGCT AAACAACATG ATAAAGAGGC AGAGATAATT TCTAAAGCTG GTAAATTAAA TGCTATAACG ATTGCTACAA ATATGGCAGG TAGAGGAACC GATATTTCTC TAGGTGCAGG AGATAAAGAA GAAGAACAAG AAGTTAAAGA TTTAGGTGGA CTTTATGTTA TAGGAACAGA AAGACACGAA TCAAGAAGAA TTGATAATCA GCTTAGAGGG CGTTCTGGTC GTCAAGGAGA CCCAGGTACA TCAAGATTTT TTGTAAGTCT TGAAGATGAT GTAATAAAGC TTTATGGTGG AAAAACTATA GAGAAACTTA TGAAGAGAAC AAGTTCAAAG GAAAATACTG CTATTGAAAG TAAAGCACTT ACAAGGGCTA TAGAAAGAGC ACAAAAAGGT GTAGAAGGTA AAAATTTTGA AATAAGAAAA AATGTCCTTA AATATGATGA TACTATTAAT GAACAAAGAA AAGTTATATA TAATGAAAGA AATAAGGTGT TAAATGATGA AGATATACAA GAAGACATAC AAAAAATGGT TAAGGACATG ATACAAGAAG CAGGAGAAAC TTATTTAATT GGAAGAAAAA GAGATTATTA TGGATATTTT AAACATTTAT ATAGTACATT TATGCCAGCA GATACATTAC TAATACCTGG TGTAGATAAA AAAAGTGTCC AAGAGATAAT TGATAGCACA TATGAAATTT CAAAAAGGGT TTATGACTTG AAAAAGATGA TGATTGGTAT TGATAAGATT GCAGAGTTAG AAAAAACAGT ACTTTTAAAA GTGGTTGATC AATACTGGAT AGATCATATA GATGCTATGG AACAGTTAAG ACAGTATATA GGTCTTAAAT CTTATGCTCA AAAAGACCCA TTTAAGGAAT ATGCTTTAGA AGGATATGAC ATGTTTGAAG CTTTAAATAA AAATATAAGG GAAGCAACAG TACAATACTT ATATAAATTT AACTAA
length
2346
status
Sanger trace checked
date entered
2012-01-06
datestamp
2012-01-06
sender
Kate Dingle
curator
Kate Dingle, University of Oxford, UK
S layer cassette variant
5