PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - secA2: 13

Provenance/meta data

locus
secA2
allele
13
sequence
ATGTCAGTAT TAGATTCAAT ACTTGATAAA GCAGATGAAC AAGAAATAAA AAAATTAAAC TTTATAGTAG ATAAAATTGA ATTATTAGAA AATAAAATGA AGTCTCTATC AAATGAAGAA TTAAAGAATA TGACTAATGT ATTTAAAAAT AGATTGAGTA AAGGAGAAAC ATTAGATGAT CTGTTAATTG AATCATTTGC AGTTGTAAGA GAGGCATCGA AAAGAATATT AGGTATGCGA CAATATAGGG TGCAATTGAT TGGTGGAATA GTAATTCATC AAGGAAAAAT TGCAGAAATG AAAACTGGAG AAGGAAAAAC TTTAGTGGAA GTAGCACCAG TATATCTAAA TGCACTTACG GGTAGAGGAG TACATGTAAT AACAGTGAAT GATTACTTGG CAGAGCGTGA TAAAGAACTT ATGCGCCCAG TTTATGAATT CCTTGGAATG AGTGTAGGTG TAATTATAGC TAATCAAAAT CCAAGTATAA GAAAAGAGCA ATATAAATGT GATATTACTT ATGGTACAAA TAGTGAATTT GGATTTGATT ATTTAAGAGA CAATATGGTT ACTAACTTAT CTAATAAAGT ACAAAGAACT TTAAACTTTG CAATAGTGGA CGAGGTAGAT TCAATTTTGA TAGATGAAGC TAGAACTCCA CTTATTATTG CAGGGAATGG AGATGAAGAT TTAAAGCTCT ATAAAGTAGC TGATAGTTTT TTAAAAACGA TAAAAGAAGA AGATTTTGAA ATGGAAAGAA AAGATAAGAC TATAGCGTTG ACAGAAAGTG GTATAAGTAG AGCTGAGTCA TTTTTTGGAA TAAAAAATCT TACAGATATA AAAAATATAG AACTTTATCA TCATATAAAT CAAGCTTTAA GAGCTTACAA ATTAATGGAG AAAGATGTTG ATTATGTCAT TTTTAAAGGT GAAGTAATGA TCGTTGATGA ATTTACAGGA AGAGTAATGG ATGGAAGACG ATATACAGAT GGTCTTCATC AAGCTATAGA AGCAAAAGAA GGTGTAGAGA TAAAAAATGA GTCTAAAACT ATGGCTACTG TTACCTTCCA AAACTTTTTT AGATTGTATA AAAAACTTTC TGGAATGACA GGTACAGCTA AAACTGAAGA AGGAGAGTTT GAGTCTATTT ATAAACTTAA TGTTGTGCAA ATACCTACTA ATAAACCAGT TATTAGAGGA GATTTACATG ATAAAGTATT TAAAACAGAG AAAGAAAAGT ATGAAGCTGT TGTAGAAGAG ATAGTAAGAA TTCATAAAAC CAGACAACCA ATACTTGTGG GGACCGTTTC TGTTGAAAAA TCTGAAAAAT TATCTAACAT GCTCAAGAAA AAAAATATAA AACATCAAGT TTTAAATGCC AAGCAACATG ATAAAGAAGC TGAAATAATA TCTAAAGCAG GAAAACTAGA AGCCATAACA ATTGCAACTA ATATGGCTGG ACGAGGAACA GATATTTCTC TAGGAGCAGG AGATAAGGTA GAAGAGTCAG AAGTTAAGAA TTTAGGTGGA CTTTATGTCA TAGGGACAGA AAGACATGAG TCTAGAAGAA TTGACAATCA ACTTAGAGGT CGTTCTGGTC GACAAGGAGA TCCTGGGACA TCAAGATTTT TTGTAAGTTT AGAAGATGAT GTAATAAAAC TTTATGGTGG TAAAACAATA GAAAAACTTA TGAAGAGAAC AATTTCCAAA GAAAATAGAG TTATAGAAAG TAAAAATCTT ACAAGAGCTA TAGAAAGAGC ACAAAAGGGA GTGGAAGGTA AAAACTTTGA GATAAGAAAA AATGTTCTTA AATATGATGA TACAATTAAT GAACAAAGAA AAGTTATATA TAGAGAAAGA AATAAGGTAC TAAATGGTGA GGATATACAA GAAGATATTC AAAAAATGGT TAAAGATATT ATACAAGTGG CAGCAGATAC TTATTTAATA AAAAGAAAAA GAGATTATTA TGGTTACTTT AAATACCTAT ATAATACATT TATGCCTAAT GATACTCTTT TAATTCCTGG CATTGATCAG AAAAGTGTTG ATGAAATAGT TAGTAGCACA TATGAAATTT CAAAAAGAGT TTATGATTTA AAAAAGATGA TGATTGGTAT AGAAAAAGTT ATTGAAATGG AGAAAATTGT CCTTTTAAAA GTTGTTGATC AATATTGGAT AGATCATATA GATGCTATGG AACAGTTGAG ACAATATATA GGATTAAAAT CTTATGCACA AAAAGATCCA TTTAAGGAAT ACGCTTTAGA AGGTTATGAT ATGTTTGAAG TTTTAAATAA AAATATAAGA GAAGCAACTA TACAATATTT ATATAAATTT AATTAG
length
2346
status
Sanger trace checked
date entered
2012-01-06
datestamp
2012-01-06
sender
Kate Dingle
curator
Kate Dingle, University of Oxford, UK
S layer cassette variant
3