PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - secA2: 11

Provenance/meta data

locus
secA2
allele
11
sequence
ATGTCAGTTA TAGATTCGAT ACTTGACAAA GCAGATGAAC AAGAAATAAA GAAATTAAAT GTTATAGTAG ATAAAATAGA TGCACTAGAA GATAGTATGA AAAATCTATC AGATGAAGAA CTAAAAGACA TGACAGTTAT ATTTAAAGAT AGACTTGAAA AAGGTGAAAC TTTAGATGAT ATACTTCCAG AAGCCTTTGC TGTAGTAAGA GAAGTATCAA GAAGAAAATT AGGAATGCGT CAATATAGAG TGCAATTAAT TGGTGGTATA GTAATACACC AAGGAAAGAT AGCAGAGATG AAAACTGGTG AAGGTAAAAC TCTAGTTGAA GTAGCACCAG TATATTTAAA TGCCCTTACA GGTAAGGGTG TACATGTAAT CACAGTAAAT GATTACCTAG CAGAACGTGA TAAGGAGCTT ATGCGTCCAG TTTATGAATC TCTTGGTATG ACAGTAGGAG TAATTATATC TAACCAAGAC CCAAATATAA GAAAACAACA ATATAGATGT GATATAACTT ATGGTACAAA TAGTGAATTT GGATTTGATT ATTTAAGAGA TAATATGGTA CCAGATTTAT CTTATAAAGT ACAAAGGGAA CTAAATTTTG CTATAGTAGA TGAAGTTGAC TCAATATTAA TAGATGAAGC TAGAACCCCA CTTATTATTG CAGGAGATGG TGATGAAGAT TTAAAACTTT ATGAGTTAGC AAATAGCTTT GTAAAAACTG TTAAAGAAGA AGACTTTGAG ATGGACAGAA AAGATAAAAC TATAGCATTA ACAGCAAGTG GTATAAGTAA AGCTGAGTCA TTTTTTGGTA TAACAAACCT TACTGATATA AAGAACATAG AATTATATCA TCATATAAAT CAAGCCTTAA GAGGTCATAA GCTTATGGAA AAAGATGTTG ACTATGTTAT CTCAAATGGA GAAGTAATGA TAGTTGATGA ATTTACAGGA AGAGTAATGG ATGGAAGACG ATATACAGAT GGACTTCACC AAGCTATAGA AGCCAAAGAA GGTGTTGAGA TAAAGAATGA ATCTAAAACT ATGGCTACTG TGACTTATCA AAATTTCTTC AGACTATATG AAAAACTTTC TGGTATGACT GGTACTGCAA AGACAGAAGA AGGAGAATTT GAGTCAATCT ATAAATTAAA TGTTGTCCAA GTACCAACTA ATAAACCAGT GATTAGAGCT GATTTACATG ATAAGGTATT TAAAACAGAA GAAGAAAAGT ATAGTGCTGT TGTAGAAGAA ATAATAAGGA TACATAAGAC TAGACAGCCA ATACTTGTAG GAACAGTTTC TGTTGAAAAA TCTGAGAAGC TGTCTAAAAT GCTTAAAAAA CAAGGTATTA AGCATCAAGT CTTAAATGCT AAACAACATG ATAAAGAGGC AGAGATAATT TCTAAAGCTG GTAAATTAGA TGCTATAACG ATTGCTACAA ATATGGCAGG TAGAGGAACC GATATTTCTC TAGGTGCAGG AGATAAAGAA GAAGAACAAG AAGTTAAAGA TTTAGGTGGA CTTTATGTTA TAGGAACAGA AAGACATGAA TCAAGAAGAA TTGATAATCA GCTTAGAGGG CGTTCTGGTC GTCAAGGAGA CCCAGGTACA TCAAGATTCT TTGTAAGTCT TGAAGATGAT GTAATAAAGC TTTATGGTGG AAAAACTATA GAGAAACTTA TGAAGAGAAC AAGTTCAAAG GAAAATACGG CTATTGAAAG TAAAGCACTT ACAAGAGCTA TAGAAAGAGC GCAAAAAGGT GTAGAAGGTA AAAATTTTGA AATAAGAAAA AATGTTCTTA AATATGATGA TACTATTAAT GAGCAAAGAA AAGTTATATA TAATGAAAGA AATAAAGTGT TAAATGATGA AGATATACAA GAAGATATTC AAAAAATGGT TAAAGACATC ATACAAGAAG CAGGAGAAAC TTATTTAATT GGAAGAAAAA GAGATTATTA TGGATATTTT AAACATTTAT ATAGTACATT TATGCCAGCA GATACATTAC TAATACCTGG TGTAGATAAA AAAAGTGTCC AAGAGATAAT TGATAGCACA TATGAAATTT CAAAAAGAGT TTATGACTTG AAAAAGATGA TGCTTGGTAT TGATAAGGTT GCAGAGTTAG AAAAAACAGT ACTTTTAAAA GTGGTTGATC AATACTGGAT AGATCATATA GATGCTATGG AACAGTTAAG ACAGTATATA GGTCTTAAAT CTTATGCTCA AAAAGACCCA TTTAAGGAAT ATGCTTTAGA AGGATATGAT ATGTTTGAAG CTTTAAATAA AAATATAAGG GAAGCAACAG TGCAATACTT ATATAAATTT AACTAA
length
2346
status
Sanger trace checked
date entered
2012-01-06
datestamp
2012-01-06
sender
Kate Dingle
curator
Kate Dingle, University of Oxford, UK
S layer cassette variant
2