PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - secA2: 10

Provenance/meta data

locus
secA2
allele
10
sequence
ATGACAGTTT TAGATAGAAT TGTAGATAAG TCAGATGAAT TAGAAATTAA AGTACTTAAT TATATAGTTG ATGATATAGA GACTTTGGAA CCAAAAATGG AATCTTTAAG TGATGAAGAA CTAAAAGATA TGACAAATAT ATTTAAAGAT AGATTAAAAC AAGGTGAAAC TTTAGATGAC ATATTGCAAG AAGCTTTTGC AGTGGTTCGA GAAGTTTCTA AAAGAGTACT TGGAATGCGT CAATACAGAG TTCAATTAAT TGGGGGTATA GTACTACATC AAGGAAAAAT AGCAGAAATG AGAACTGGTG AAGGTAAAAC ACTAGTTGGT GTTGCTCCTA TATATTTAAA TGCTCTCTTA GGGAAAGGCG TTCATGTAGT TACTGTCAAC GAATATCTTG CACAAAGAGA TAAAGAAACT ATGCAACCAG TTTATGAATT CTTAGGGTTA AGTGTAGGAG TTATTACGTC TGATTTATTG CCAGAAGATA GAAAAAAACA ATATAATTGT GATATAACTT ATGGTACAAA CAATGAGTTT GGATTTGATT ATTTAAGAGA TAATATGGTA ACTAGAAAAT CTGAAAAAGT TCAAAGAGAG TTATATTATT CTATAGTGGA TGAAGTAGAT TCAATTTTGA TAGATGAAGC AAGAACTCCG CTTATAATTG CTGGTAGTGG AAAAGAAGAC ACTAAGTTGT ATGAACTTGC AAATGCTTTT ATTAAAACTT TAAAAGATAA AGATTATGAG ATAGATAAGA AAGAAAACAC TGTATGTCTC ACACACACAG GTCTAAGTAA AGCAGAGTCT TTTTTTGGTA TAGAAAATAT AACTAATATA GATAATATAG AGATTTACCA TCATACAAAC CAAGCATTAA GAGCACATAA ACTAATGGAG AGAGATGTTG AGTATGTTGT TAAGGATGAA GAAATACAAA TAGTAGATGA ATTTACTGGT AGGATATTAG ATGGAAGAAG ATATACAGAT GGTCTTCACC AAGCTATAGA AGCAAAAGAA GGGGTAAAGA TTAAAGATGA GTCTAAAACA TTAGCAACAG TTACTTTTCA AAATTTCTTT AGATTATATG AAAAGCTTTC AGGAATGACA GGTACTGCAA AAACAGAAGA AAGCGAATTT GAATCAATTT ATAAGTTAAA TGTTGTTCAG ATACCAACAA ATAAACCTGT TATAAGAGCT GATTTACAAG ATAAAGTATT TAGGACAGAA GATGCAAAGT ATAATGCAGT TGTAGAAGAA GTAATAAAGA TAAATAAAAC TAAGCAACCA GTATTAGTGG GTACTGTTTC AATAGAAAAA TCAGAAATGC TTTCAAAACT ATTAAAAAAG CGAGGAATAA AGCATGAAGT TCTAAATGCA AAACAACATG ATAAAGAAGC TGAAATTATA TCAAGGGCTG GAAAATTAGG TTCTGTTACT ATTGCAACGA ATATGGCAGG TAGAGGAACT GATATAGCTT TAGGCGCAGG AGATAAAATT GAAGAAAAAA AAGTAAGAGA TATTGGTGGA TTATATGTTA TAGGTACTGA AAGACATGAA TCAAGAAGAA TAGATAATCA ACTTAGAGGT CGTTCTGGAC GTCAAGGAGA CCCAGGGACA TCTAGATTCT TTGTTAGTTT AGAAGATGAA ATGATAAAGT TATATGGTGG AAAAGGAATT GAAAAGATTT TAAAAAGGAT GAATGCTAAA GATGAAGATG CAATTGAGAG TAAATCATTA TCTAAAGCCA TAGAAAGAGC TCAAAGAGGA ATAGAAGGTA AGAATTTTGA GCAAAGAAAA AATGTACTTA AATATGATGA TACTATTAAT GAGCAAAGAA AAGTTATATA TGAGGAAAGA AATAGAGTTT TAAATGATTT AAATATATCT GAAGATATAC AAAAAATGGT TAGAGAAATA ATAGAAGATG CAGCTAATAA ATATTTATCT AATCAAAGAG ATTATTATGG TTACTTTAAA TCTCTGTACA ATGATTTTAT GCCTCCAAAT ACATTGTTGA TTCCAGGGGT AGATAAAAAA AGTGTAGATG AAGTTGTACA ACACACATAT GAAATATCCA AAAGAGTTTA TGATATTAAA AAAATGGAAG TTGGTATAGA CAAAATAGAA GAATTAGAAA AGAGAGTTTT ATTGCAAGTA GTTGATACTT ATTGGATGGA CCATATAGAT GCCATGGATC AACTAAGACA ATATATAGGT CTTAAGTCAT ATGCACAAAA AGATCCATTT AAGGAGTATG CTTTAGAAGG ATATGATATG TTTGAAGAAC TAAATAGAAA AATAAGAACA ACAACAGTTC AATATTTATA CAAGTTTGAT TAA
length
2343
status
Sanger trace checked
date entered
2012-01-06
datestamp
2012-01-06
sender
Kate Dingle
curator
Kate Dingle, University of Oxford, UK
S layer cassette variant
11