PubMLST Database home Contents
Log in
Help

Allele information - secA2: 1

Provenance/meta data

locus
secA2
allele
1
sequence
ATGTCAGTTA TAGATTCGAT ACTTGACAAA GCAGATGAAC AAGAAATAAA GAAATTAAAT GTTATAGTAG ATAAAATAGA TGCACTAGAA GATAGTATGA AAAAACTATC AGATGAAGAA CTAAAAGACA TGACAGCTAT ATTTAAAGAT AGACTTAAAA AAGGTGAAAC TTTAGATGAT ATACTTCCAG AAGTATTTGC TGTAGTAAGA GAAGTATCAA AAAGAAAATT AGGAATGCGT CAGTATAGAG TACAATTAAT TGGTGGTATA GTAATACATC AAGGAAAAAT AGCAGAGATG AAAACTGGTG AAGGTAAAAC TCTAGTTGAA GTAGCACCAG TATATTTAAA TGCCCTTACA GGTAAGGGTG TACATGTAAT CACAGTAAAT GACTATCTGG CAGAACGTGA TAAGGAGCTT ATGCGTCCAG TTTATGAATC TCTTGATATG ACGGTAGGAG TAATTATATC TAACCAAGAC CCAAGTATAA GAAAAGAACA ATATAAATGT GATATAACTT ATGGAACAAA TAGTGAATTT GGATTTGACT ATTTAAGAGA TAATATGGTG CCAGATTTAT CTCATAAAGT ACAAAGAGAA CTAAATTTTG CTATAGTAGA TGAAGTTGAC TCAATATTAA TAGATGAAGC TAGAACCCCG CTTATTATTG CAGGAGATGG TGATGAAGAT TTAAAACTTT ATGAGTTAGC AAATAGCTTT GTAAAAACTG TTAAAGAAGA AGACTTTGAG ATGGATAGAA AAGATAAAAC TATAGCATTA ACAGCAAGTG GTATAAGTAA AGCTGAGTCA TTTTTTGGTA TAACAAACCT TACTGATATA AAGAACATAG AATTATATCA TCATATAAAT CAAGCTTTAA GAGGTCATAA GCTTATGGAA AAAGATGTTG ACTATGTTAT CTCAAATAGA GAAGTAATGA TAGTTGATGA ATTTACAGGA AGAGTAATGG ATGGAAGACG ATATACAGAT GGACTTCACC AAGCTATAGA AGCCAAAGAA GGTGTTGAGA TAAAGAATGA ATCTAAAACT ATGGCTACTG TGACTTATCA AAATTTCTTC AGACTATATG AAAAACTTTC TGGTATGACT GGTACTGCAA AGACAGAAGA AGGAGAATTT GAGTCAATCT ATAAATTAAA TGTTGTCCAA ATACCAACTA ATAAACCAGT TATTAGAGCT GATTTACATG ATAAGGTATT TAAAACAGAA GAAGAAAAGT ATAGTGCTGT TGTAGAAGAA ATAATAAGGA TACATAAGAC TAGACAGCCA ATACTTGTGG GAACAGTTTC TGTTGAAAAA TCTGAGAAGT TGTCTAAAAT GCTTAAAAAA CAAGGTATTA AGCATCAAGT CTTAAATGCT AAACAACATG ATAAAGAGGC AGAGATAATT TCTAAAGCTG GTAAATTAGA TGCTATAACG ATTGCTACAA ATATGGCAGG TAGAGGAACA GATATTTCTC TAGGTGCGGG AGATAAAGAA GAAGAACAAG AAGTTAAAGA TTTAGGTGGA CTTTATGTTA TAGGAACAGA AAGACATGAA TCAAGAAGAA TTGATAATCA GCTTAGAGGG CGTTCTGGTC GTCAAGGAGA CCCAGGTACA TCAAGATTCT TTGTAAGTCT TGAAGATGAT GTAATAAAGC TTTATGGTGG AAAAACTATA GAGAAACTTA TGAAGAGAAC AAGCTCAAAA GAAAATACTG CCATTGAAAG TAAAGCACTT ACAAGAGCTA TAGAAAGAGC ACAAAAGGGT GTAGAAGGTA AAAATTTTGA AATAAGAAAA AATGTTCTTA AATATGATGA TACTATTAAT GAGCAAAGAA AAGTTATATA TAATGAAAGA AATAAAGTGT TAAATGATGA AGATATACAA GAAGATATTC AAAAAATGGT TAAAGACATC ATACAAGAAG CAGGAGAAAC TTATTTAATT GGGAGAAAAA GAGATTATTA TGGATATTTT AAACATTTAT ATAGTACATT TATGCCAGCA GATACATTAC TAATACCTGG TGTAGATAAA AAAAGTGTCC AAGAGATAAT TGATAGCACA TATGAAATTT CAAAAAGAGT TTATGACTTG AAAAAGATGA TGATTGGTAT TGATAAGGTT GCAGAGTTAG AAAAAACAGT ACTTTTAAAA GTGGTTGATC AATACTGGAT AGATCATATA GATGCTATGG AACAGTTAAG ACAGTATATA GGTCTTAAAT CTTATGCTCA AAAAGACCCA TTTAAAGAAT ATGCTTTAGA AGGATATGAC ATGTTTGAAG CTTTAAATAA AAATATAAGG GAAGCAACAG TGCAATACTT ATATAAATTT AACTAA
length
2346
status
Sanger trace checked
date entered
2012-01-06
datestamp
2012-01-06
sender
Kate Dingle
curator
Kate Dingle, University of Oxford, UK
S layer cassette variant
2